Հաշվետվություն

Տեղեկանք ուսումնառության պայմանագրով պարտավորությունների կատարման մասին (կարող է լրացվել google հարցման ձևաթղթով, հրապարակվել pdf-ով).


  • հաճախում-բացակայություն-բաց թողած պարապմունքների լրացում սահմանված կարգով.
Բացակայել եմ 34ժամ.

  • ուսումնական բլոգի վարում. բաժիններ, յուրաքանչյուրում նյութերի առկայություն
Հայոց լեզու և գրականություն  • ուսումնական պարապմունքներին մասնակցություն սահմանված կարգով. ուշացումներ
Ուսումնական պարապունքներին ներկայացել եմ սահմանված կարգով: 

  • մասնակցություն դասարանի, ընտրությամբ գործունեության խմբի ուսումնական ճամփորդություններին.
Ընտրության գործունեության ժամերին(կենսաբանություն առարկա) այցելել ենք մանրէաբանության համալսարան:
  • ուսումնասիրություն
Ուսումնասիրում ենք էկոհամակարգը, իր խնդիրներով, առավելությամբ և նրա մեջ ներառված բուսականությամբ:
  • լուսաբանում
  • մասնակցություն ուսումնական նախագծերի
Որպես երկարաժամկետ նախագիծ վարում եմ Առականի բլոգը: Քրիստոնեական առակները թարգմանում և տեղադրում եմ բլոգում: Նաև խմբագրում և տեղադրում եմ աշակերտների թարգմանությունները:

  • նախագծերի թվարկում
  • անհատական աշխատանքը նախագծում
  • մասնակցություն ուսումնական-հասարակական աշխատանքներին.
  • մասնակցություն հիգիենիկ միջվավայրի, գույքի խնամքի աշխատանքներին.
  • մասնակցություն դասարանում, դպրոցում, կրթահամալիրում կազմակերպված տոնի, ծեսի, ստուգատեսի.
Մասնակցել եմ հարիսայի և ղափամայի ծեսերին:

  • մասնակցություն ցուցահանդեսի, համերգի, ներկայացման
  • կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոնների խախտում.
  • անհատական ձեռքբերումները ուսումնական առաջին շրջանում.
  • ուսումնական յուրաքանչյուր դասընթացներից (այդ թվում՝ ընտրությամբ) իր առաջադիմության ինքնագնահատում.
Այս կիսամյակի ընթացում բավականին գիտելիք եմ ստացել գրեթե բոլոր առարկաներից: Հայոց լեզվի քերականությունը, կենսաբանության ժամերին  ամենամեծ գիտելիքն եմ ստացել, քանի որ խորապես եմ անցնում այդ առարկաները:

  • ուսումնական շրջանի կազմակերպման վերաբերյալ իր հարցադրումները, առաջարկությունները.
  • «Ուսումնական ձմեռ» նախագծով դեկտեմբերի 23-ից հունվարի 7-ը անելիքները՝
  • Ամանորի, Սուրբ Ծննդյան անհատական-ընտանեկան նախագիծ
  • ընթերցանություն
  • ուսումնասիրություն
  • ուսումնական այլ աշխատանք
  • ուսումնական երկրորդ շրջանում գործունեության նախագիծ՝
  • Հանրակրթական Դիջիթեք, բնագիտատեխնիկական նախագծերի ստուգատեսներին ներկայացվող նյութեր,
  • Հանրակրթական Դիջիթեք, բնագիտատեխնիկական նախագծերի, մարզական, ազգագրական ստուգատեսների կազմակերպման առաջարկներ.
  • իր ընտրած ճամբարային ջոկատը։
  • լրացվում է 5 տարեկանների, 1-3-րդ դասարանցիների աճի բնութագրերը.
  • լրացվում են 4-12-րդ դասարանների գնահատման մատյանները՝ ուսումնական գործունեության ցուցանիշները, առանձին դասընթացներից սովորողների գնահատականները, որոնց հիմքում դրվում են սովորողների բլոգները, հաշվետվություն-հրապարակումները։
  • անհատական ձեռքբերումները ուսումնական առաջին շրջանում.
  • ուսումնական շրջանի կազմակերպման վերաբերյալ իր հարցադրումները, առաջարկությունները.
  • 2020թ. հունվարի նախագծային գործունեության անհատական պլան։

1-3-րդ դասարանի սովորողները հարցերին անդրադառնում են անհատական հարցազրույցների միջոցով՝ տեսանյութով, աուդիոնյութով։ 3-րդ դասարանցիներն իրենց հարցազրույցները հրապարակում են իրենց բլոգներում։
Սահմանված կարգով մինչև դեկտեմբերի 23-ը՝
Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրի սովորողները մասնակցում են քննաշրջանի աշխատակարգով որոշված ստուգարքներին, քննություններին, իրենց բլոգներում մինչև դեկտեմբերի 20-ը ներկայացնում են՝
4-12-րդ դասարանների, քոլեջի սովորողների՝ իրենց բլոգներում ուսումնական գործունեության ամփոփման աշխատանքները համակարգում են դպրոցների կազմակերպիչները։

Комментариев нет:

Отправка комментария