Քերականություն

Գոյական անուն

 Դո՛ւրս գրել այն բառերը, որոնցում գրաբարյան ն վերջնահնչյունը հոգնակիի կազմության ժամանակ չի վերականգնվում, բայց վերականգնվում է բառակազմության ժամանակ։

Կողմ, բեռ, գառ, դուռ, մաս, թոռ, լեռ, ծունկ, ծոռ, հարս, սերմ, ձուկ, մուկ,
նուռ։
 Առանձին սյունակներով դո՛ւրս գրել եզակի և հոգնակի
գոյականները։ Երեք եզակի և երեք հոգնակի գոյականներով կազմել նախադասություններ։
Ես նայում եմ սեգ Արագած սարին,
Դարերի ձյուն կա նրա կատարին,
Ժայռեր կան այնտեղ շանթերից կիսված,
Հողմերից ծեծված, արևից կիզված,
Եվ անդունդներ կան գագաթներն ի վար
Վշտի պես խորունկ, ցավի պես խավար…
Սակայն լանջերին արև՜ է, գարո՜ւն,
Աղբյուրն է խոսում, խայտում է առուն,
Բուրմունքը թևին՝ զեփյուռն է խաղում,
Բոսոր կակաչն է հովից ծիծաղում,
Ծաղիկն է բուսնում ժայռին ու քարին,
Թեկուզ դարերի ձյուն կա կատարին,
Թեկուզ հողմածեծ գագաթներն ի վար
Անդունդներ կան մութ, վշտի պես խավար։ 
Վահագն Դավթյան
 Գտնե՛լ, թե որ շարքերի բոլոր բառերի հոգնակին է կազմվում –եր վերջավորությամբ։
1. բեռնարկղ, բառատետր, բնագիր, պատմագիր
2. գլխաշոր, դեղատոմս, ձկնորսանավ, ամսագիր
3. ածխակույտ, ակնաբիբ, բաժնետեր, դասաժամ
4. եզրաշերտ, թաղամաս, լաստանավ, զարդասյուն
5. մեղրամոմ, յուղաբիծ, նավթահոր, շնագայլ

6. ջրաբույս, սառցադաշտ, որմնանկար, վարելահող
7. արքայատոհմ, բնակվարձ, գետաձի
8. գիտափորձ, զոդաձող, երկաթալար, էլեկտրասարք
9. թոնրատուն, ճամփեզր, մատենացանկ, թիթեղագործ
10. մեկնակետ, մարզաձև, ջրաշիթ, ուրվագիծ

 Գտնե՛լ, թե որ շարքերի բոլոր բառերի հոգնակին է
կազմվում –ներ վերջավորությամբ։
1. գորգագործ, որմնադիր, մեղվաբույծ, էքսկավատորավար
2. ածխահատ, գյուղատնտես, այգեգործ, երգիծաբան
3. հանդիսատես, հատապտուղ, էլեկտրամուրճ, հեքիաթագիր
4. հրուշակագործ, ձիթաբլիթ, հերթապահ, մանկաբույժ
5. պատգամ, պատճեն, ջրատար, սննդամթերք
6. տիեզերագնաց, ուղղաթիռ, փականագործ, քարայր

7. քարհատ, առակագիր, ատամնաբույժ, արգելացանց
8. բնանկար, գաջագործ, դեղասրվակ, խճանկար
9. ծաղկաբույծ, համազգեստ, հատապտուղ, մեդալակիր
10. նորաբնակ, շերամապահ, սերնդակից, վաճառատեղ
Բարդության տեսակները

1.Դո՛ւրս գրել հոդակապ ունեցող բառերը։
Հյուրախաղ, շաքարավազ, տնամերձ, օձաձուկ, լայնարձակ, մրգահյութ,
փորձանոթ, հողագունդ, արծաթագործ, լուսարձակ, նախշազարդ, ալրաղաց,
հայազգի, ծաղկափոշի, նույնարմատ, ծառատունկ, լողավազան, հորդաբուխ,
քարածուխ, գառնարած, մեղվաբույծ, ժամագործ, դիմաքանդակ, ծաղկաման,
սալահատակ, հորդառատ, մեծարժեք, միջանցիկ, եռավանկ, լեռնաշխարհ,
դրամարկղ, կավահող, երկանդամ, քաղցրահամ, սրատամ, ժպտադեմ,
հիշարժան, շաքարաման, գորգագործ, զովաշունչ, ցուցահանդես, քարանձավ,
ջրագռավ, լուսամուտ, զբոսավայր, հացաթխում։

 2. Կազմե՛լ արև, լույս, հող, ջուր, նկար արմատներով
բաղադրված 5-ական բարդություն:

Արևածագ,լուսաբանել, հողագործ,ջրակայուն, նկարազարդ

 3. Դո՛ւրս գրել երկու արմատից և մեկ ածանցից կազմված
բառերը (բառի մեջ կարող է լինել նաև հոդակապ)։
Մտավորականություն, առաջնորդ, ապառիկ, բացահայտ, գնողունակություն,
գրանցում, շաբաթօրյակ, դասական, երկընտրանք, եկամտաբերություն,
ընկերություն, երկկողմանի, տանտիրուհի, պարտավորություն, գծագրական, խտրականություն, կենսագործունեություն, կանխավճար, մրցակցություն,
ֆիրմային, ողնաշարավոր, ձեռնարկատիրություն, սահմանափակություն,
շուկայական, ճանապարհաշինական, վերավաճառք, աշխատաժամանակ,
տնտեսագիտություն, տնտեսություն, կանխակալ:

4. Կազմե՛լ տրված կաղապարներին համապատասխան
բարդություններ։
Արմատ-հոդակապ-արմատ-վերջածանց-լուսանկարչություն
Նախածանց-արմատ-վերջածանց-տգեղություն
Արմատ-հոդակապ-արմատ-վերջածանց-բազմագիտական
Արմատ-արմատ-բազմանդամ
Արմատ-վերջածանց,վերջածանց-հաջորդականություն
Նախածանց-հոդակապ-արմատ-
Արմատ-հոդակապ-արմատ-ժամացույց


 5. Տպագիր կամ էլեկտրոնային մամուլից դո՛ւրս գրել առնվազն 20 հապավում, դասակարգե՛լ ըստ տեսակների (տառային, բառամասային, խառը) և գրե՛լ ամբողջական: 

ԱԲԿ-Ադրբեջանի բոլշևիկների կուսակցություն, Աստղիկ բժշկական կենտրոն
ԱԳԿ-աշխատանքի գիտական կազմակերպում
ԱԳՊ-արտագերատեսչական պաշտպանություն
ԱԿԿ-Ադրբեջանի կոմունիստական կուսակցություն
ԱԺԻ-Ասիայի ժողովուրդների ինստիտուտ
ԱԺՀ-Անգոլայի ժողովրդական հանրապետություն
ԱԺՇ-
Անգոլայի ժողովրդական շարժում
ԱԺՄ-Անգոլայի ժողովուրդների միություն 
ԱԿՎՀ-Անդրկովկասյան կենտրոնական վերահսկիչ հանձնաժողով
ԱՄՆ-Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ
ԱՄՀԿԽ-Արհեստակցական միությունների համամիութենական կենտրոնական խորհուրդ
ԱՄՀ-Արաբական միացյալ հանրապետություն
ԱՀրտաքին հանձնաժողով 
ԱՀԳ-Անդրկովկասյան հեռագրական գործակալություն
ԱՀԿ-աշխատանքի համընդհանուր կոնֆեդերացիա
ԱՀՄ-անալոգային հաշվողական մեքենա
ԱՀՖ-Արհեստակցական  համաշխարհային ֆեդերացիա
ԱՄԽ-Արհեստակցական միությունների խորհուրդ
ԱՄԿ-Աֆրիկյան միասնության կազմակերպություն
ԱՄԷ-Արաբական Միացյալ Էմիրություն
Բառակազմություն

1.Գտնե՛լ մեկ արմատ և երկու ածանց ունեցող բառերը (բառի մեջ կարող է լինել նաև հոդակապ)։ Կազմե՛լ նախադասություններ՝ գործածելով այդ բառերը։

Լուսանկարչական, տեսականորեն, գրահրատարակչական, հացթուխ,
ծովեզրյա, դարբնություն, բարեհամբույր, ատաղձագործ, մանրանկարչություն,
հրուշակագործ, վերաբաշխում, գիտականորեն, անօգնական, բազմություն,
տգիտություն:

Լոնդոնում բացվեց անօգնական կենդանիների համար նախատեսված մի շենք:
Մարդը իր ծույլության պատճառով մնում է տգետ:

2. Գտնե՛լ մեկ արմատից և մեկ ածանցից կազմված բառերը:
Հայեցակարգ, մետաղյա, բացառիկ, ասեղնագործություն, հաշվեկշիռ,
որսորդ, պողպատե, ձուլակաղապար, հնություն, ժամանակահատված,
արժեիջեցում, նվիրում, միջազգային, գունեղ, իրականություն, ընդհանրացում,
հարթակ, խտրականություն, մեղմորեն, միջնակարգ, շարժուն, ներգաղթյալ,
մենաշնորհ, միջուկ, բուսականություն։


 3. Առանձին սյունակներով դուրս գրե՛լ նախածանց,
վերջածանց, ինչպես նաև թե՛ նախածանց, թե՛ վերջածանց ունեցող բառերը։
Անհայտ, խնձորենի, անմտություն, հակաթույն, մթերային, տգեղ,
վերահաշվում, անհոգաբար, կաղնուտ, անհավատալի, միլիոնավոր, չկամ,
ցուցանակ, արտապատկեր, ենթավարպետ, գերադաս, կղզյակ, հարակից,
հայրական, ներգրավում, տրամագծորեն, անհարմար, ապաշնորհ, դժգոհություն,
հավաքածու, լսարան, համատեղություն, ծիծաղելի, անթիվ, մորթեղեն, միտք։


Կարմիր-նախածանց
Գազարագույն-վերջածանց
Սև- թե՛ վերջածանց, թե՛ նախածանց
Բաղաձայների ուղղագրություն


1.Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով բ, պ կամ փ։
Գարշիել, սփրթնել, սպրդել, դարպաս, դարբին, շամփուր, երբ,
իբրև, խաբել, խարխափել, Հակոբ, համբերել, ջրարբի, համբույր,
փրփուր, հապճեպ, հափշտակել, հարբել, նուրբ, շաբաթ, որդ, Սերոբ,
ապշել, սուրբ, սրբել, հղփանալ, ուրբաթ, Քերոբ, թփրտալ, աղբանոց,
ցայտաղբյուր, եղբայր, ողբ։
 2. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով գ, կ կամ ք։
Անգամ, ավագ, կողպեք, գոք, երգ, զուգել, թագավոր, վարակել,
թարգմանել, կարագ, կարգ, հագնել, հանքափոր, հոգնել, հոգի,
հոգնակի, ձա, ձիգ, տարերք, ճիգ, ճրագ, մարագ, մարգարե,
մարգարիտ, փեղկ, տրտմաշուք, փողք, նորոգել, շոգ, ոգի, բազրիք,
պատարաք, պարգև, սուգ, արտասուք, փակցնել, թագցնել, ուրագ,
օգնել, Օգսեն, վարուցանք, քսուկ, օգուտ։
 3. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով դ, տ կամ թ։
Աղոտք, արդար, արդեն, արդյոք, արդյունք, թփուտ, արդուկ, բարդ,
բերդ, բուրդ, դադար, դրդել, երթիկ, երդում, զարդ, լաջվարդ, զվարթ,
լերդանալ, լյարդ, խնդիր, խորդուբորդ, թուղթ, կարդալ, կենդանի,
հաղորդել, պատգարակ, մարդ, նյարդ, սթափվել, թատերական, Նվարդ, որդ(ճիճու), որթ (խաղողի վազ), որդի, վարդ, Վարդան, վարդապետ, շքերթ, Վարդգես, վրդովել, օդ, օրիորդ, գնորդ, ժողովուրդ, խրտվիլակ, ընդամենը, ընդհակառակը, փարթամ, ընդհանուր, ընդունակ, ընդունել, ընդարմանալ։
4.Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ձ, ծ կամ ց։
Արձակուրդ, ասացվածք, ընդարձակ, ատաղձագործ, գլուխկոնծի,
համարձակ, բարձ, բարձել, թխվածք, բարձր, խծկել, առանձք, դաղձ,
դարձ, կծկտուր, դեղձ, դեղծանիկ, հանդիպակաց, դերձակ, դերձան,
խուրձ, ձվածեղ, հանդերձ, հինավուրձ, լպրձուն, հարձակվել,
համբարձվել, Համբարձում, փայծաղ, որձ, վարձ, ուրց, փորձ, ործկալ,
օձ, օձիք։
5. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ջ, ճ կամ չ։
Աղջիկ, ամբողջ, թարթիչ, աջ, ծխամորճ, առաջ, աճպարար,
գոճի, խոճկոր, առաջին, կոճկել, առաջնորդ, արջ, զիջել, թռչել, թրջել, իջնել, կարկաչել, մեջ, միջև, մեջք, ողջ, մուրճ, ողջույն,
մահճակալ, առողջ, ոջիլ, կաչաղակ, վերջ։
6. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ղ կամ խ։
Աղբյուր, աղջիկ, խրոխտ, աղտ (կեղտ), ախտ (հիվանդություն),
հախճապակի, աղքատ, բողկ, տախտակ, գաղթ, դաղձ, կմաղք, դեղձ,
դեղձանիկ, եղբայր, զեղչ, թուղթ, կեղտ, կողպեք, կողք, հաղթել,
տախտկալի, հղկել, ճեղք, կղտար, մաղթել, մեղք, մխկտալ, շաղկապ, շղթա, թուխպ, ողբ, ողջ, ողկույզ, ցողաթաթախ, պղտոր, ուխտ
(սապատավոր կենդանի), ուղտ (երդում, դաշինք), փեխկ, ծղնի, փողք,
քաղցր, սանդուղք, ծխնելույզ, փախչել, սեղմել։
7.  Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ր կամ ռ։
Վառվռուն, ախորժակ, բառբառ, խռխռալ, գանգուռ, կենսաթրթիռ,
թրթուր, կարկառել, երկնակարկառ, սարսուռ, ճանկրել, դռդռալ, կրճիկ,
արժանի, ճռճռալ, արհամարհել, գռգիռ, խրճիթ, կրծել, խոշոր, խոժոռ,
թռվռալ, խռթխռթալ, ծռմռել, փռփռալ, փռփրել, փորփրել, քրքրել։
8. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով բաց թողած տառերը (մ-ն, ժ-շ, զ-ս)։
ա) Ամբաստանել, ըմպանակ, ամբար, ամբարիշտ, շամփուր,
զամբյուղ, ամբարձիչ, ամբարտակ, շիմպանզե, ամբարտավան, ամբիոն,
ամբոխ, ամբողջ, ամպամած, ամփոփ, ամֆիթատրոն, ամբասիր,
բամբակ, բամբուկ, թմբուկ, գամփռ, դամբարան, ըմբոստ, ըմբռնել,
թմբլիկ, համբավ, ամբավ, ճամբար, ճամփորդ, ճանապարհ, չեմպիոն,
սիմֆոնիա, սմբակ, սուսամբար, փամփուշտ։
բ) Ապառաժ, պատշգամբ, գույժ, դշխեմ, դշխո, երաժտահավ,
խոժոռ, խոշոր, հուժկու, դրժել, նաժիշտ, օժտել։

գ) Ավտոբուս, գիպս, բսկտել, վազքուղի, նարգիզ, համհարզ,
հիպնոզ, որպես, ֆիզկուլտուրա։
Ձայնավորների ուղղագրություն
1. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով է կամ ե։
Այգետ, այժմեական, անէական, անպատեհ, առէջ, առօրեական,
անվրեպ, գոմեշ, գրեթե, դողէրոցք, ելևէջ, երբևէ, երբևիցե,
էլեկտրաէներգիա, էմալե, ինչևէ, ինչևիցե, լայնէկրան, խեցի, կրետ,
հեկ, հապճեպ, հիպոթեզ, հյուլե, հնէաբան, մանանեխ, մանրէ,
միջօրեական, որևէ, որևիցե, պոեմ, սեթևեթել, վայրէջք, տիեզերք,
տոթակեզ, տրիոլետ, քրիստոնեական։
2. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով օ կամ ո։
Ականջօղ, ամանորյա, ամենօրյա, անօգնական, անօթևան, անորոշ,
ապորինի, արծաթազօծ, բացօթյա, բնօրրան, գազօջախ, գիշերուզոր,
գիշերօթիկ, զորք, լավորակ, կեսօր, հանապազորդ, հանապազօրյա,
հոգս, հօդս ցնդել, հոտնկայս, մեղմօրոր, մեղմորեն, միօրինակ, նախօրոք, ոսկեզօծ, ջրօրհնեք, վաղորդայն, վաղօրոք, տասնօրյակ, տարորոշել, տափօղակ, օրըստօրե, օրորել։
3. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ը տառը։
Ակնդետ, ակնթարթ, անակնկալ, անընդհատ, առընթեր,
առնչվել, գույնզգույն, դասընթաց, դասընկեր, երկընտրանք,
ինքնըստինքյան, լուսնկա, խոչընդոտ, կորնթարդ, համընկնել,
հյուրընկալ, ձեռնտու, ճեպընթաց, մերթընդմերթ, նորընտիր,
որոտընդոստ, սրընթաց, ունկնդիր։
Երկհնչյուններ և ձայնակապ

1. Դո՛ւրս գրել այն բառերն ու բառաձևերը, որոնցում երկհնչյուն
կա, և ընդգծե՛լ երկհնչյունը:

 • Գարունդ հայերեն է գալիս,
  Ձյուներդ հայերեն են լալիս….
 • Լույսը յոթ անգամ չեմուչում արեց,
  Յոթ թռչուն պոկվեց յոթ բարդու ճյուղից
 • Հայաստան ասելիս այտերս այրվում են,
  Հայաստան ասելիս ծնկներս ծալվում են,
  Չգիտեմ՝ ինչո՞ւ է այդպես։
 • Ծանր նստել է քարափը ձորում,
  Հյուրընկալ տերը մանկության ձորի։
 • Ամպե՛ր, արծիվնե՛ր, կաքավնե՛ր համեստ
  Եվ թափառական ուլե՛ր քարայծի,
  Մի՛ չարաշահեք բարությունը մեծ
  Ու համբերությունն այս մեծ քարափի։
  Թողե՛ք՝ նա մի քիչ ինքն իր հետ մնա,
  Իր ներսը նայի, և ով իմանա,
  Գուցե թե սրտից մի աղբյուր հանի
  Կամ թե այնպիսի մի հարստություն,
  Որ ուրիշ քարափ աշխարհում չունի։
2.Արտագրե՛լ՝ լրացնելով երկհնչյունները։
Առավոտյան, ծովեզրյա, այծյամ, արդյոք, մատյան, առյուծ, բազմամյա,
ստորոգյալ, լուսնյակ, կորյուն, եղյամ, սայթաքել, կայսր, եռամսյակ, լռակյաց, գործունյա., դղյակ, ծննդյան, կղզյակ, մշակույթ, անասնաբույժ, մեղվաբույծ,
համբույր, եղջույր, թեյաման, սառուցյալ, նյութ, ձյութ, կույտ, շաբաթօրյակ,
հյուսն։

3.Դո՛ւրս գրել այն բառերը, որոնցում մեկից ավելի
երկհնչյուն կա։
Արտաժամյա, պայթյուն, հայություն, օտարերկրյա, գյուղական, միջանկյալ,
մայրություն, այժմյան, մագաղաթյա, ներքոհիշյալ, կայունություն, արքայորդի,
հարյուրամյա, լայնություն, հարաբերյալ, վայրագություն, գրաբարյան, մետաքսյա,
յուրային։

4. Որոշե՛լ տրված բառերից յուրաքանչյուրի ձայնավորների
ու բաղաձայնների քանակը։

Ակունք-երկու ձայնավոր, երեք բաղաձայն
Բարձունք-երկու ձայնավոր,հինգ բաղաձայն
Խճանկար-երկու ձայնավոր,հինգ բաղաձայն
Անդունդ-երկու ձայնավոր,չորս բաղաձայն
Հրաժեշտ-երկու ձայնավոր,հինգ բաղաձայն
Պայթյուն-չորս ձայնավոր,երեք բաղաձայն
Դաստիարակ--չորս ձայնավոր,հինգ բաղաձայն
Մանրէ-երկու ձայնավոր,երեք բաղաձայն
Սրբատաշ-երկու ձայնավոր,հինգ բաղաձայն
Հյուլե-երեք ձայնավոր, երկու բաղաձայն
Անընդհատ-երեք ձայնավոր, հինգ բաղաձայն
Սրընթաց-երկու ձայնավոր, հինգ բաղաձայն
Մերթընդմերթ-երեք ձայնավոր, ութ բաղաձայն
Մտավոր-երկու ձայնավոր,չորս բաղաձայն
Դազգահ-երկու ձայնավոր, չորս բաղաձայն
5.  Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով յա, իա, եա։
Հեքիաթ, ակացիա, բամեա, այծիամ, էներգիա, Անդրեաս, եղյամ,
էքսկուրսիա, խավիար, կղզյակ, Սուքիաս, կրիա, միլիարդ, վայրկյան, Բենիամին,
մումիա, Սիսիան, փասյան, միմյանց, Արաքսիա, դաստիարակ, լյարդ, քիմիա
օվկյանոս, անցյալ, Ազարյա, Անանիա, Եղիա, Եղյազար, Երեմյա, հեծյալ,
Զաքարիա,  Մարիամ, Ամալյա, Օֆելյա
։

6.  Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով յո, իո, եո։
Ամբիոն, աքսիոմ, բրաբիոն, լեգի
ոն, հետյոտն, արդյոք, մարմարիիոն,
թեորեմ, մեդալիոն, միլիոն, ակորդիոն, չեմպիոն, պանսեոնատ, Սրապիոն,
տրիլիոն, օրիորդ ավիացիոն, ինդուկցիոն, ամիոբա, քամելիոն։


7. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության գրելով յ տառը։
Կայուն, հաելի, Միքայել, զրոական, էություն, նայել, վայելել,
գաիսոն, էակ, ատամնաբույժ, Ռաֆայել, միայն, պոեմ, պոետ,
միասին, հիանալ, թեյել, խնայել, հիանալ, որդիական

Վանկ

1։ Գտնե՛լ, թե որ շարքերի բոլոր բառերն կազմված միայն
բաց վանկերից։
1. հետագա, մուրաբա, տնակ, պարագա, լեռնաշղթա
2. մեթոդիկա, գենետիկա, թեմատիկա, սեղան, շոգեմեքենա
3. ճոպանուղի, հայուհի, մարդ, չարաճճի, մագաղաթյա
4. փիրուզե, ամենադառը, գետակ, բանալի, հակամանրէ
5. չափածո, ձուլածո, գրիչ, հայալեզու, գինեթթու, հավաքածու
6. ժողովածու, օդաչու, քահանա, հավաքատեղի
7. կարոտալի, դարպաս, ապագա, մետաղե, ապակե
8. հայելի, հուսալի, աբեղա, մարմարյա, օդանավ
9. հիանալի, մեդուզա, առաջիկա, գրամեքենա, շենք
10. փիլիսոփա, գրեթե, բյուրեղապակե, երկիր, իրականանալի
2։ Գտնե՛լ, թե որ շարքերում գաղտնավանկ ունեցող բառ կա։

1. պատկերազարդ, բազմամարդ, մանածագործ, խառատային
2. երկաթուղի, սալահատակ, թիավարում, հրուշակագործ
3. երկաստիճան, ավազակույտ, ներկապնակ, ջերմամեկուսիչ
4. ռադիոընդունիչ, մեսրոպատառ, աշխարհամաս, մետաղահատ
5. կարճաժամկետ, խաղողաքաղ, ավազամաղ, հյուրընկալ
6. վանդակաճաղ, հարթեցում, մարզադահլիճ, շքեղակազմ
7. արդյունահանում, ընթերցողական, հյուսիսարևելյան, հեռախոսակայան
8. խողովակաշար, վերջակետ, հաստոցաշինական, ձուլակաղապար
9. անտառաշերտ, կալվածատեր, ջրահեռացում, շաքարեղեգ
10. պարարտանյութ, թխվածքաբլիթ, հողապատնեշ, նախշազարդ

Հնրունափոխություն

Վարժություն 1։ Գտնե՛լ, թե որ բառերի կազմության ժամանակ է կատարվել է ձայնավորի հնչյունափոխություն։
Միջնապատ
 Միություն
Գինեգործ- գինի
Կիսալուսին-կես
Թիավարել
Վիպասան-վեպ
Շինարարություն-շեն
Հիվանդասենյակ
Գիրանալ-գեր
Գիտուն-գետ
Վիրահատել-վերք
Վիճահարույց-վեճ
Գիսավոր-գես
Հիանալի
Լիություն
Զինագործ-զենք
Սիրավեպ-սեր
Դիմաքանդակ-դեմք
Կինոթատրոն
Վարժություն 2։ Գտնե՛լ, թե որ բառերի կազմության ժամանակ է կատարվել ի ձայնավորի հնչյունափոխություն։
Հնադարյան-հին
Տնական-տուն
Ջրավազան-ջուր
Ընչաքաղց-ինչք
Ըղձական-իղձ
Ընկուզենի-ընկույզ
Ազնվական-ազնիվ
Գնորդ-գին
Վեհապանծ-վեհ
Մտաբերել-միտք
Լեռնագործ-լեռ
Հիմնադիր-հիմք
Լրագրեր-գիր
Աղավնյակ-աղավնի
Վիրակապ-վերք
Քմային-քիմք
Գարեհաց-գարի
Ճգնել-ճիգ
Թրթիռ
Գունագեղ-գույն
Միջանկյալ-միջին
Նշաձև-նուշ
Գրակալ-գիր
Թխամորթ-թուխ
Կրաման-կիր
Նմանատիպ-նման
Սրտակից-սիրտ
Վարժություն 3։ Գտնե՛լ, թե որ բառերի կազմության ժամանակ է կատարվել ու ձայնավորի հնչյունափոխություն։
Բրդոտ-բուրդ
Կարմրախայտ-կարմիր 
Բվեճ-բու
Թմբեր-թումբ 
Ըմպանակ-ումպ
Գնացուցակ-գին
Ջրամբար-ջուր 
Նշանագրություն-նշան
Տնական-տուն
Գթալ-գութ
Ժողովրդական-ժողովուրդ
Խճուղի-խիճ
Խմբակային-խումբ
Մրգահյութ-միրգ
Խնկարկել-խունկ
Տրտնջալ-տրտունջ
Ոսկեգույն-ոսկի
Սրել-սուր
Գրականություն-գիր
Աշխարհագրական-աշխարհ
Լրաբեր-լուր
Ցորենահատ-ցորեն
Առվակ-առու
Մթնել-մութ
Դյուրահալ-դյուրին
Հնձել-հունձ
Վարժություն 4։ Գտնե՛լ, թե որ բառերի կազմության ժամանակ է կատարվել ը ձայնավորի հնչյունափոխություն։
Տնակ-տուն
Մանկական-մանուկ
Ծանրամարտ-ծանր
Մանրադրամ-մանր
Մտադրություն-միտ
Մեղրահաց-մեղր
Կիսակառույց-կես
Փոքրություն-փոքր
Լրատվական-լուր
Քաղցրահամ-քաղցր
Սանրել-սանր
Ընձուղտ-
Եզրաշերտ-եզր
Լիտրաչափ-լիտր
Գլխաշոր-գլուխ
Ցուցափեղկ-ցույց
Վագրաձի-վագր
Լուսավորություն-լույս
Դստրիկ-դուստր
Կպրագույն-կուպր
Լայնություն-լայն
Բարձրություն-բարձր
Ծաղկաման-ծաղիկ
Մետրանոց-մետր
Ծաղրանկար-ծաղր
Սրամիտ-սուր
Ժանրային-ժանր
Վարժություն 5։ Գտնե՛լ, թե որ բառերի կազմության ժամանակ է կատարվել երկհնչյունի հնչյունափոխություն։
Բուսական-բույս
Հրեղեն-հուր
Աստղանիշ-աստղ
Գուրծունեություն-գործ
Ձնծաղիկ-ձյուն
Նվիրատվություն-նվեր
Ալրաղաց-ալյուր
Անկյունաչափ-անկյուն
Բնավեր-բույն
Գունատ-գույն
Ձկնաբուծարան-բույծ
Դռնակ-դուռ
Եղջերափող-եղջույր
Միութենական-միություն
Մանկական-մանուկ
Սառցարան-սառույց
Մրցավազք-մրցույթ
Մատենագիր-մատյան
Բուրավետ-բույր
Հրակայուն-հույր
Մշակութային-մշակույթ
Տարեվերջ-տարի
Արնանման-արյուն
Առօրեական-առօրյա
Այգեպան-այգի
Մթերային-մթերք
Զգուշություն-զգույշ

Комментариев нет:

Отправить комментарий