Մայրենի

9-րդ,10-րդ դասարան
Առաջադրանքները տես այստեղ

29.11.2018

1.Լրացրու տառերը և կետադրիր.                           
Ալելքսանն այժմ ապրում էր միակ որդու` Բաբկենի ընտանիքի հետ՝ իր պապի կառուցած երեքսենյականոց բնակարանում,բայց վաղուց ի վեր տարվա մեծ մասն անցկացնում էր այգու տնակի փոքրիկ պատշգամբում, որտեղից ի դեպ մի չքնաղ տեսարան էր բացվում։ Սիրում էր նստել սանդուղքների վրա և,կամ ծառի տակ դրված թախտին։Միայնակ նստած ծխամորճի ծխի միջից ձգվող ժպիտով,նայում էր իր ծաղկալից այգուն՝ ծայրեծայր մաքուր ու խնամված և նրան թվում էր  և նրան թվում էր ՝ կատարյալ դրախտ է բնությունը։ Գոհ էր իրեն բաժին ընկած բախտից.վայելում էր հողի ոսկեվառ արևից պտղավորված պարգևների հրաշալիքներ,գույնզգույն ծաղիկների բույրը,հավքերի քաղցրօրոր դայլայլը։ Արևի պես արդար ծերունին միշտ զայրանում էր,երբ փոքրո-ի հարևանը ՝  Կախմռութ Մարգարը(այդպես էին նրան կնքել համագյուղացիները) սրդողած գանգատվում էր հարսի զայրույթ առաջացնող առօրեական արարքներից։


27.11.2018.

1.Ուղղիր տրված բառերի սխալները.                                                Ուխտադրույժ-ուխտադրուժ
տարրընթաց-տարընթաց
ուղղեգրություն-ուղեգրություն
ընդդարմանալ -ընդարմանալ
կցկվել-կծկվել
պարկել-պառկել
2.Գտիր տրված բառերում կատարվածհնչյունափոխությունը (հնչյունափոխությունները).
փխրուն                                                           ու դարձել է ը , ը սղվել է
մանրավաճառ                                                ը սղվել է
եզրային                                                           ը սղվել է
ծնրադիր                                                         ու դարձել է ը , ը սղվել է
բարձրաձայն                                                   ը սղվել է
արկղիկ                                                            ը սղվել է
երփներանգ                                                     ը սղվել է
ցածրահասակ                                                 ը սղվել է
ծանրաձող                                                        ը սղվել է
դստրիկ                                                             ու դարձել է ը , ըսղվել է
մեղրածոր                                                         ը սղվել է
կարծրանալ                                                      ը սղվել է
սանրել                                                               ը սղվել է
փոքրիկ                                                              ը սղվել է
3.Կազմիր բարդ բառեր՝ ընտրելով սյունակներում տրված բառերից մեկական արմատ.               26
Խուլ-երաշտահավ-խլահավ                                       
Վեմ-արձանագրել-վիմագիր
Սեզ-խոտհարք-սիզախոտ                                           
Սնունդ-փափուկ-փափկասուն
Բեռ-անտանելի-բեռնատար                                        
Մանուկ-մարդկայնին-մանկամարդ
Մասնիկ-հանդակ-հանդամաս                                    
Կաթնուկ-կերակուր-կաթնակեր
Խոժոռ-դիմակահանդես-խոժոռադեմ                        
Գոտի-մարտնչել-գորեմարտ         
Մրջյուն-աստվածաբույն-մրջնաբույն                      
Շուն-գայլային-շնագայլ

22.11.2018

1.Որոշիր՝ տրված բառերում ինչ հնչյունափոխություն կա.    Սանդղահարթակ-    ու-ն դարձել է ը                                                        ծնրադիր-                  ու-ն դարձել է ըարևմտյան-               ու-ն դարձել է ը 
անգթություն-            ու-ն դարձել է ը 
ըմպանակ                   ու-ն դարձել է ը 
ջրառատ-                     ու-ն դարձել է ը 
լրագիր-                        ու-ն դարձել է ը 
ձվածեղ-                       ու-ն դարձել է ը 
կատվառյուծ               ու-ն դարձել է վ
կակղամորթ                ու-ն սղվել է
2.Կազմիր բարդ բառեր՝ ընտրելով սյունակներում տրված բառերից մեկական արմատ.Õ¡Ö€Õ´Õ¡Õ¿
1.ուղտավոր,մեղրահամ,քաղցրահամ,բեռնակիր,ձկնաման,համակիր
2.պատվաբեր,ձվաձև,մեղվապահ,լուսամուտ,ցայգամուտ,դասախոս
3.լեռնագնաց,թոռնատեր,գարնանամուտ,նռնաքար,կարկառուն,    բարեխառն
4.լրջամիտ,վեհաշուք,հանդիսավոր,բարեկարգ,թուլամորթ,բեռնակիր
3.Վերը տրված բառերից առանձնացրու գոյականները և բայերը։
Առինքնել, գռփել, թովել, աղճատել, տարակուսել, կարապետ, քաջք, դշխո, երաշխիք, բաղձանք, առհավատչյա, անամոք, անձիրք, միալար, ապիկար, կարկառուն, անարգ, գայթել, բարձիթողի

Բայեր-Առինքնել, գռփել, թովել, աղճատել, տարակուսել,գայթել
Գոյականներ-կարապետ, քաջք, դշխո, երաշխիք, բաղձանք

20.11.2018

1.Լրացրու բաց թողած տառերը և կետադրիր.
Գարուն էր:Մեկը այն անհամար գարուններից, որ զարդարել էին երկիրը և,որոնցից հարյուր հատ ապրեց երջանկության և տխրության բանաստեղծը՝ աշխարհահռչակ Սաադին։Առավոտ վաղ զարթնեց նա. իջավ պարտեզ` նորից տեսնելու  գարնան հրաշքը։ Նայեց  Շիրազի դաշտին`գարնան շնորհներով ու վարդերով պճնված,որ վաղորդյան նիրհն էր առնում՝ պարուրված ճերմակաթույր շղարշներով։Նստեց ծաղկած հասմիկի թփի տակ, Սպահանի գորգի վրա, և դողդոջուն մատներով վարդենու այդ գիշեր փթթած բողբոջը մոտեցրեց դեմքին։ Սիրո կրակով թրթռուն հովը վարդերի ականջին կուսական շնչով սեր էր շշնջում,որ բերել էր հեռավոր սոխակներից։
<<Աշխարհը վետվետում է անվախճան ու սիրավառ արբեցումով>>,- հիշեց Սաադին իր խոսքերը`ականջը հավքերի երգին և սպիտակ գլուխը կարմրափթիթ վարդերի մեջ թաղած։
Բառարանի օգնությամբ գտիր տրված բառերի բացատրությունը.   
Առինքնել- գրավել
գռփել-խլել
թովել-Կախարդական միջոցներով իրեն ենթարկել
աղճատել-աղավաղել
տարակուսել-երկմտել
կարապետ- առաջնորդող
քաջք-բարի կամ չար առասպելական ոգի
դշխո-թագուհի
երաշխիք- հաստատող խոստում
բաղձանք- ցանկության
առհավատչյագրավական
անամոք- անսփոփ
անձիրք-անտաղանդ
միալար- միապաղաղ
ապիկար-անկարող
կարկառուն-աչքի ընկնող
անարգ-ստոր
գայթել-սայթաքել
բարձիթողի-անուշադրության մատնված
15.11.2018

 • Գտիր տրված նախադասությունների մեջ դերբայական դարձվածները և ընդգծիր, որտեղ հարկավոր է, կետադրիր։
 1. Երեսնիվայր պառկած էին ընտանիք ու հարազատներ ունեցող ծանոթ ու անծանոթ մարդիկ։
 2. Այս իշխանիկն էր, ահա կցանկանա հաճոյանալ Արշակին` նրա արքունիքում պաշտոն ստանալու համար։
 3. Անդրանիկի հանձնարարականով Լևոնն ամեն օր գնում էր կայարան օրվա նորություններն իմանալու։
 4. Արդյոք ինքը հանցանք չի՞ գործում մարդու նկատմամբ` նրան դնելով այդ դժվարին ուղու վրա։
 5. Լիովին սթափվեց` տեսնելով Միքայելին։
 6. Բանախոսելու եկածներն ահից դողում էին։
 7. Սայաթ-Նովան էլ իր սիրուհուն ուզում էր տանել «մեջլիսները»` նրա գեղեցկությամբ հպարտանալու համար։
 8. Հողաչափի գալուց հետո խոսք ու զրույցն ավելի շատացավ։
 9. Ձմռան երկար գիշերներից հոգնած` գյուղացիները արևկող էին անում։                                  10.Վրանից ելնելով` Աշոտ թագավորը դիմեց վարանդացի և տայեցի քաջերին։
 1. Չկամենալով խանգարել որդուն և նրա ընկերներին, մայրը փակվել էր իր փոքրիկ սենյակում։
 2. Նա շատ էր տխրել լսելով իր վաղեմի հակառակորդի գալստյան լուրը։
 3. Ամենից բարձր խոսողը մի բարձրահասակ տղամարդ էր։
 4. Վերադառնալով հայրենիք` հայոց արքան ձեռնամուխ է լինում ավերված տաճարի վերակառուցմանը։
 5. Ֆրանսուհու հետ ամուսնացած լինելով `    Բագրատյանն իրեն պատասխանատու էր զգում կնոջ անվտանգության համար։                                                                                                                                                                                                                                                   
13.11.2018

 1. Դասական արվեստը միշտ ունի իր հետևորդները։
 2. Մի՛ անհանգստացիր, ես վարձահատույց կլինեմ քեզ։
 3. Տան շեմին միայնակ կանգնած էր Մարանը։
 4. Բոլորս երախտապարտ էինք նրանից իր   անգնահատելի ծառայության համար։
 5. Նա իր կարիքները բավարարելու համար պատրաստ էր ամեն ինչի:
 6. Ներկաների մի մասը խիստ զարմացած էր։
 7. Էրենբուրգը երկար ու հիացած նայում էր Սարյանի նկարներին։
 8. Մուշեղ բերդակալը ավելորդ համարեց կանանց զրույցներին մասնակցելը։
 9. Արածդ սխալների համար պիտի ներողություն խնդրես հորիցդ։
 10. Ծեր արծվի նման բաց արեց աչքը ու իր դիմաց տեսավ դժխեմ մահը։

12.11.2018


1.Լրացրու բաց թողած տառերը և կետադրիր.       

Ոսկեհանդերձ աշուն էր։ Անընդմեջ մաղում էր տաղտկալի անձրևը։ Նստած իր այգու տախտակամած քողտիկում`ալեզարդ,թավ ընչացքներով, ութսունիննամյա Եղիազար պապը խելացի աչքերով,խոհուն, կիսախուփ պատուհանից լռելյայն նայում էր Արագածի`մշուշով երիզված ձյունափառ գագաթներին։ Ներանձնացած ինչ էր խորհում`դժվար էր գուշակել։ Տասնինը տարի առաջ,երբ հանկարծամահ եղավ կինը`Փիրուզ մայրիկը նա ներամփոփ տարավ այդ վիշտը,և թվում էր `հազիվ մի ամիս դիմանա,բայց դիմացավ.նրան ապրելու ու վշտին դիմակայելու մղեցին անդադրում աշխատանքը,հողը,ազգին ինչ-որ բանով օգտակար լինելու պատրաստակամությունը։ Մեղմ արծաթահնչյուն ձայնով սիրում էր խրատել.<<Մարդը բարությամբ է գեղեցիկ>>:
 
2. Սյունակներում տրված բառերի առաջին արմատները դարձնելով վերջին բաղադրիչ՝ բաղադրյալ բառեր կազմիր։10-երին2
1պարարտանյութ,անմոտ,մարզադաշտ,սակավափետուր,անհուս 
2 ակնդիտ,շարժաստիճան,անպատիվ,ձնագնդիկ,անտեր
3 անխոս,մատնաչափ,նորահարս,անշունչ,                                              4սահմանադիրք, սրբապատկեր, բազմահավաք, նորածին, ժամանց, կողոսկր
5 ջրախեղդ,հայրենադարձ,բազմաշնորհ,ականջօղ
6 արևաշող,պատվոպահակ,ջրասույզ,այսօր,սնամեջ,մենապար
7.նախավերջ,զինաշարք,բազմերանգ,դռնբաց,անտուն,օրագիր
8.անցավ,բազմամիտք,ստուգատես,շերտավարագույր,անհոգ
9.անխնդիր,գրքասեր,բնանկար
18.10.2018

 1. Լրացրու բաց թողած տառերը, կետադրիր
Երբեք Հաճի աղան՝ քաղաքի նշանավոր մեծատունը, այդպես շփերթ չէր փոխել, քայլերն իրենց տնից խանութ գնալիս։ Այն Հաճի աղան, որի՝ հնօրյա փողոցով անցնելն իսկ մի հանդես էր աղայական։ Կերպասե շալը վզին փաթաթած, ուղտի վիզը առաջ երկարած, սապատավոր քիթը ցցած, հայացքը՝ դեպի հեռուն ընթանում էր նա դանդաղ քայլերով։
Ծիսակարգի նման անխուսափելի գործելակերպ ուներ գիտեր որձաքարով սալարկված խորդուբորթ փողոցի ամեն դարուփոս ու պատռվածք։ Արծաթազոծ գլխով գավազանը լպրծուն ցեխի մեջ դիմհար տալով գերագույն խնամքով կանցներ վտանգավոր տեղը։ Հաճի աղան թույլ տվեց որ կապույտ մահուդե տաբատի փողքերը ցեխոտվեին  մեկ ինը տարի առաջ անդրանիկ որդուն թաղելիս և մեկ էլ այսօր, երբ իմացավ որ թուրք զորքը հաղթականորեն մոտենում է իրենց սահմանամերձ քաղաքին։ Կյանքի չարին ու բարուն տեղյակ Հաճի աղան լավ գիտեր որ երբեք չես սպասի վտանգը գա ու փեշիցդ բռնի պետք է ժամանակին որսաս խուսափելու պահը։
2. Սյունակներում տրված բառերի առաջին արմատները դարձնելով վերջին բաղադրիչ՝ բաղադրյալ բառեր կազմիր։10-երին2


3. Ընտրիր տրված իեքստերից մեկը և թարգմանիր։


4.  Օրվա օրաթերթերից լրախաղ կատարիր՝ վերաշարադրելով կարդացածդ լուրերը. (tert.amarmenpressnews.amlragir.am և այլն)։

Վրաստանն «Այլենդ» դասի երկու պահականավ Է նվեր ստացել ԱՄՆ-ից

Փոթի նավահանգստում հոկտեմբերի 18-ին տեղի Է ունեցել հանդիսավոր արարողություն: ԱՄՆ-ն Վրաստանին նվիրել Է «Այլենդ» դասի երկու պահականավ: Էլիզաբեթ Ռուդը հայտարարել Է, որ նոր նավերը  Վրաստանին կօգնեն դառնալու ՆԱՏՕ-ի հուսալի գործընկերը Սեւ ծովում համատեղ ծովային զորավարժություններ անցկացնելիս: Նա խոստացել Է, որ ԱՄՆ-ն կշարունակի Վրաստանի առափնյա պահպանության ծառայության ամրապնդմանն ուղղված ջանքերը: «Այլենդ» դասի պահականավերն ԱՄՆ-ի առափնյա պահպանության ուժերի համար ստեղծվել են 1985-ից մինչեւ 1992 թվականը: Ընդամենը պատրաստվել Է այդ դասի 49 նավ: 2014 թվականին դրանք ԱՄՆ-ի առափնյա պահպանության կազմից սկսել են դուրս բերել կառուցվող Sentinel տիպի նոր պահականավերով փոխարինվելու կապակցությամբ:

16.10.2018

 1. Կարդա օրվա լրատվականները (tert.amarmenpressnews.amlragir.am և այլն) և լրաքաղ կազմիր։


Հոկտեմբերի 16-ին  Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Ռաֆայել Ավետիսյանը նշանակվել է Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի տեղակալ: Այդ մասին տեղեկացրել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմը:

 1. Կետադրիր տրված նախադասությունները.
 • Ահա երևաց քաղաքի հայրը` քաղաքագլուխ Մաթևոս բեյը։
 • Ո՞ւր էիր երեկ` ամբողջ օրը։
 • Դնմացը փողոցում, էլեկտրական քոշոր լամպն է։
 • Ձորում` Բասուտա գետի մյուս ափին, թառել են մի քանի տներ։
 • Ես ու որսորդ Անտոնը հենց հաջորդ կիրակի` առավոտ կանուխ բռնեցինք անտառի ճանապարհը։
 • Ընդարձակ սենյակը իր տիրոջ` քեռի Դավոյին մասին շատ բան էր ասում։
 • Ինքը` հայաստանցի Ավետիսն էլ չէր պատմում ընդհանուր հավաքից։
 • Շներից մեկը ցերեկով գողացել էր դուրսը` տակառի մեջ թրջոց դրած կաշին։
 • Մուխանը, քրտինքը սրբելով, տիրուհուց` տիկին Վարսենիկից հետո գովում է իր ապրանքը։
 • Իբրև զորականի` Վարդանին ժողովուրդը սիրում էր։
Կետադրիր տրված նախադասությունները։ 
 • Հեծվորը Կոստան աղան էր` սպիտաիկ ձիու վրա։
 • Վեց շուն ուներ` մեկը մյուսից կատաղի։
 • Որմնախորշի գրադարակից նրան էին նայում մատյանները՝ փղոսկրյա կազմով, ոսկեզօծ ու ակնազարդ։
 • Հեծյալները՝ կիսամերկ, կմաղքացած օրորվում էին թամբի վրա։
 • Նա գեղեցիկ մի այր էր՝ թախծալի աչքերով։
 • Լաստախելի մոտ, ղեկաթիակը բռնած, կանգնել էր մի ջլուտ տղամարդ՝ մոտ հիսուն տարեկան։
 • Քարաժայռերից մեկի կատարին կա մի հինավուրց մենաստան՝ բնական պարիսպներով գոտևորված։
 • Շրջադարձի վրա երևացին ծիրանագույն հանդերձներով պատանիները՝ հուժկու մարմիններով։
 • Պճնասեր կանայք՝ հագնված ամենավերջին նորածևությամբ սեթևեթում էին։
 • Սոֆիևկան քաղաքամերձ մի չնաշխարհիկ արվարձան էր՝ գողտրիկ դղյակով։

3. Լրացրու բաց թողած տառերը և կետադրիր.


Հեռվում՝ Վանա լճի ալեվետող ջրերի վրա, երևաց մի լաստանավ, որ հանդիսավոր դանդաղությամբ սահում էր դեպի Նարեկ գյուղը։ Լաստախելի մոտ՝ ղեկաթիակը բռնած կանգնել էր ջլուտ մի տղամարդ՝ մոտ հիսուն տարեկան արևից ու քամուց թրծված դեմքով ալեխառն մազե մորուքով։ Թեև փչում էր սառը քամի, բայց նա սովորականի պես վեր էր քշտել քաթանե վերնաշապիկի թևքերն ու անդրավարտիկի փողքերը և կկոցած աչքերով կենտրոնացած նայում էր Աղթամար կղզու ափին, արև անացած վանականին։ Երևում է՝ սրբատես վանականը համընդհանուր ուշադրության ու երկյուղացության առարկա էր։ Փոքրիկ տղան, որ նստած էր լաստի մեջ և ակնհդետ հետևում էր հոր շարժումներին, տարակուսած հարցրեց․
-Հայրի՛կ այդ վանականը ճգնավո՞ր է։
-Գրիգոր Նարեկացին է, տղա՛ս, ապաշխարում է, թեև ամենասուրբ մարդն է աշխարհում։

04.10.2018

 1. Ուղղագրական-կետադրական տեքստերի՝ սովորողների կատարածի վերլուծություն։
 2. Բառակազմական առաջադրանքների վերլուծություն։
 3. Կարդա՛ news.amlragir.amarmenpress, Tert.am լրատվական կայքերը, օրվա լուրերից լրաքաղ արա, կազմիր քո տեքստը, հրապարակիր քո բլոգում։


Հոկտեմբերի 4-ին Ֆուտբոլի Եվրոպայի լիգայի խմբային փուլի երկրորդ տուրում Լոնդոնի «Արսենալ»-ն   հաղթեց «Ղարաբաղ»-ին:
Զինագործներին  4 րոպե պահանջվեց մեկնարկից՝ հաշիվը բացելու համար: Աչքի ընկավ Սոկրատիսը: Երկրորդ գոլը գրանցեց Ռովը երկրորդ կեսում՝ 53-րդ րոպեին:  Եվ լոնդոնյան ակումբի երրորդ գոլը խփեց Գեդուզին: Հայաստանի ազգային թիմի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը չէր մեկնել Բաքու: Հաջորդ հանդիպումը «Արսենալ»-ը կանցկանցնի հոկտեմբերի 6-ին՝ Պրեմիեր լիգայի շրջանակներում մրցելով   «Ֆուլհեմ»-ի հետ:

02.10.2018

 1. Լրացրու բաց թողած տառերը և կետադրիր.
Երբ Փարիզում էի,մի քանի ընկերներից ամանորը շքեղ ռեստորաններից մեկում միասին դիմավորելու հրավեր ստացա։           Ռեստորանի ընդարձակ դահլիճը փոքր առ փոքր լցվեց հասարակությամբ։ Պճնասեր կանայք,հագնված ամենավերջին նորաձևությամբ,պչրանքով սեթևեթում էին ու մանրիկ ծիծաղում։ Նրանց ականջօղերի և մանյակների, ապարանջանների ու մատանիների սուտակներն ու ադամանդները բյուրավոր աստղերի պես փայլփլում էին ակնախտիղ լույսով։ Դահլիճը լուսավորված էր ինը-տասը հսկա ջահերով,որոնք աստղաբույլերի նման շողշողում էին վերևից։ Որոտընդոստ երաժշտությունը թնդաց,և տեղ-տեղ սկսեցին պարել զույգերը։ Յուրաքանչյուր սեղանից ճառագայթում էին հնչուն ծիծաղ,քրքիջ ու զվարթ ձայներ։ Ակնդետ նայում էի շուրջս`մոտիկն ու հեռուն.բոլորի աչքերի մեջ պայծառ ժպիտ կար ու գոհունակություն։ Կարծես այս մարդիկ երբևիցե վիշտ չէին տեսել,որևէ տխուր ժամ չէին ունեցել և հիմա հավաքվել էին այստեղ`նույն հավատով ընդունելու եկող տարին։  Սպասավորները զայրույթով դուրս էին քշում սովալլուկ մանուկներին,որ ներս էին խցկվել և կծկվել դռան մոտ։         
 -Զարհուրելի բան է աշխարհը,-ասաց ընկերներիցս մեկը,- քանի դեռ աղքատ կա շուրջդ,երջանիկ չես կարող լինել։
2. Դեմ դիմաց գրված բառերից ընտրիր մեկական արմատ և վերջածանցներից մեկը և կազմիր բարդածանցավոր բառեր.
բառ-10բառ-10-1
Բնագետ-խճանկար-բնանկարիչ
Արևամուտ-շրջադարձային-ային-արևադարձային
Հրաշամանուկ-արհեստավարժ-ություն-մանկավարժություն
Երկրագունդ-առատաձեռն-ձեռնագնդորդ
Նորավեպ-հեքիաթասաց-ան-վիպասան
Ամանոր-հնակարկատ-հնամենի
Արժանահավատ-թանկագին-եք-թանկարժեք
Հարդագող-ձկնագող-ություն-ձկնագողություն
Կրակահերթ-մարմրել-իչ-կրակմարիչ
Վիրաբույժ-փողկապ-արան-վիրակապարան
Վեհանձն-վկայագիր-ային-անձնագրային
Անվադող-հեծելազոր-հեծանվորդ
Վերհուշ-վերջնագիր-որեն-վերջնագրորեն
Հովասուն-ամպագոռգոռ-անի-ամպհովանի
Հանցապարտ-դավադիր-անք-պարտադրանք
Նենգադավ-մաքսատուրք-մաքսանենգություն
Դյուրավառ-ընթերցասրահ-դյուրընթերցելի
Ձյունածածկ-ծխնելույզ-ույթ-ծխածածկույթ
Բանտապետ-ակնարկ-յալ-բանտարկյալ
Քաջագործ-հերոսամարտ-իկ-քաջամարտիկ
Ծովացուլ-գունանկար-իչ-ծովանկարիչ
Ակնաբույժ-խորհրդածել-ակնածանք
Վաղամեռիկ-ստախոս-սուտմեռուկ
Հոգեհաց-գիշակեր-ույթ-հացկերույթ
Դյուրահավատ-քննախույզ-
Եռամեծար-երկարաոտ-եռոտանի
Հեռուստացույց-օդաչու-հեռացուցիչ
Մեկնարկ-բազմավանն-վանկարկում
Վերնատուն-օրհնեաբանել-տնօրհնեք
Արժետոմս-դիտակետ-դիտարժան
3. Կարդա օրվա լուրերը news.am կամ Արմենպրեսս լրատվական կայքերից, դրանցից երեքը վերաշարադրիր քո բլոգում։
Նիկոլ Փաշինյանն ուղևորվում է ԱԺ՝ քաղաքական ուժերի հետ բանակցություններ վարելու համար


ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանրահավաքի ժամանակ նշեց, որ  ուղևորվում է Բաղրամյան պողոտայից դեպի Ազգային ժողովի շենք՝ պատգամավորների և քաղաքական ուժերի հետ ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու շուրջ բանակցություններ վարելու համար:ՀՀ վարչապետի կոչով քաղաքացիները այսօր  երեկոյան հավաքվելու են Ազգային ժողովի շենքի մոտ: «Ֆեյսբուք»-ի ուղիղ եթերում ՀՀ վարչապետը նշել էր, որ ինքը տեղեկություն է ստացել, որ ՀՀԿ-ն ԱԺ արտահերթ նիստ է հրավիրել և պատրաստվում է կողմ քվեարկել ԱԺ կանոնակարգ օրենքում փոփոխությունների նախագծին, որի համաձայն՝ Ազգային ժողովի նիստի աշխատանքները որևէ պատճառով խոչընդոտելու դեպքում այն կարող է ընդհատված համարել: Նիկոլ Փաշինյանը ավելացրել է նաև, որ ուղևորվելու ընթացքում տեղի չի ունենա ոչ մի այլ բան,  ոչ մի ավտոմեքենա, ոչ մի ծառ չի վնասվի և որ դա կանի սիրո և համերաշխության կարգախոսի ներքո:   


ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը Հայաստան-Ֆրանսիա բարեկամական խմբի ղեկավար Արմեն Ռուստամյանի հետ այսօր այցելել է Երեւանի «Ազնավուր» կենտրոն և Շառլ Ազնավուրի բացված սգո մատյանում գրառում կատարել ի հիշատակ Շառլ Ազնավուրի մահվան: ԱԺ նախագահի խոսքով` Շառլ Ազնավուրի հետ իրենց ծանոթությունը սկսվել է Սպիտակի երկրաշարժից հետո, միասին երեխաներին նվիրված բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացրել և հետո աստիճանաբար հարաբերությունները դարձել են բարեկամական ու ընկերական ամուր կապերի: Արա բաբլոյանը աել է<<Մեծ ցավ է մեզ համար, բայց միևնույն ժամանակ մեծ հպարտություն, որ նման անձնավորությունը կարողացավ մեկ դար աշխարհին ցնցել իր տաղանդով, իր կարողություններով: Ազնավուրն իր երաժշտությամբ բերեց համերաշխություն, հանդարտություն, բերեց սեր ու բարեկամություն ինչպես Հայաստանի ու Ֆրանսիայի ժողովուրդների հարաբերություններում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում>>:Նա վտահ է, որ Շառլը կմնա բոլորի մտքեում տարիներ շարունակ:


Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լաքոտը լրագրողների հետ զրույցում  էր այն մասին, որ Հայաստանում անցկացվող Ֆրանկոֆոնիայի միջոցառումները վկայում են այլ մշակույթները ընդունելու մասին: 
«Ֆրանկոֆոնիան շատ բանով է պարտական Հայաստանի և Ֆրանսիայի պատմական կապերին: Աշխարհի 240 միլիոն բնակիչ ֆրանկաֆոն է, և այդ գոտին ներկայումս գրանցում է ժողովրդագրական աճի ամենաբարձր տոկոսըՍտացվում է այնպես, որ շատ ու շատ դռներ է բացում»,-ասաց Լաքոտը:  

25.09.2018

 1. Արտագրիր՝ լրացնելով բաց թողած տառերը և կետադրելով։
10-երի ուղղագր.2png
Գոտևորված, նիգերը, երկփեխկ, ձգելվ,խթանեց,երկնահուպ,  հյուրընկալվեց, ատղափրփուռ, խրաղճանքներ, խնջույքներ,ահնագուր, ըմբոշխնեց, պճրուհիների,  ծեքծեքող,ճամփորդի:
2. Արտագրիր՝ մեծատառերը թողնելով միայն անհրաժեշտ տեղերում։մեծատառեր

37.Այդ, Հայատան, Դավիթ Անհաղթ, Գրիգոր Նարեկացի, Սարգիս Պիծակ, Թորոս Ռոսլիը:
38. Նար-Դոս, ՙՙԱննա Սարոյանը՚՚ , ՙՙՏանտիրոջ աղջիկը՚՚, ՙՙպանված աղավնին՚՚, ՙՙՄահը՚՚
39. Վապուրական, Գագիկ, Վանա, Մանվել, Սուրբ Խաչ, աղթամար:
40.Թողած,Վաչեն,ոկանը, Անիից,Նոր Նախիջևան,Ռուսաստան:
41.Առավոտյան,Գաբրիելը,Մուսա,Միջերկրիական,որոնտասի,Անտիոք
42.Շքեղագեղ, Մեծ,Փոքր, Մասիսների,Արարատյան,Հրազդան, Հայաստան, Երևան:
43.Կոմիտաս, Շատախ,Բասեն, Լոռի, Այլուր,Արարատ, Արագած:
44.Արաքս, ազատ,Գառնի,Տրդատ, Վարդանանց,Սպիրատ Վասակի: 


3. Գրիր բառերը միասին, անջատ կամ գծիկով.
բարդ բառեր
70.Դափնեպսակ,թև-թիկունք,հայ-պարսկական, գիտքարտուղար, քարից քար
71.ավար առնել, վաթսունմեկ, ըստ պատշաճի, գրական-գեղարվեստական, մի երկու  
72.կեսբերան ասել, ի պաշտոնե, ասել- խոսել, հեռու-հեռու, գործընկեր
73.ջարդել-փշրել, թփից թուփ, ի վերջո, գերծանր,վեր-վեր թռչել 
74.շինվարչություն,հարյուր ութ,քաշել-քաշքել, երգիչ-երգչուհի, ռազմածովային
75.կողք կողքի, ոտքը ոտքին գցել, հայ-հունական, ռազմաքաղաքական, շիթ-շիթ
76.վաղուց ի վեր, ի շահ, ազգուտակ, կիսատ-պռատ, ռուս-ճապոնական
77.մի-մի, ի հեճուկս , ներս առնել, առտնին, դուրս մղել
78.մուգ կապույտ, հականե հանվանե, իննսունութ, գետանցում, ծուռ-ծուռ նայել
79.դժվարընթաց, հարյուր երեսունմեկ, դարից դար, գունդ-գունդ, գործընկեր
80.եռուզեռ, փերթ-փերթ, զին –գրքույկ, ըստ իս, դափ-դադարկ
81.կիլովատտ ժամ, հայ-պարթևական, մերձարևադարձային, հարյուր ութ, լույս ընծայել
82.հազար հինգ հարյուր,կերած-խմած, կանգ առնել, ափհանում,  դյուրընկալ
83.դեմ դիմաց, երկար-բարակ, փայտփորիկ, հարյուր չորս, ասած-չասած
84.խնդումերես, հարավ-արևելք, հեռու-մոտիկ, վաղուց ի վեր, կոհակ առ կոհակ
85.հարավարևելյան, չորս-հինգ, վաթսունութ,կոհակ-կոհակ, դուրս քշել
86.թավալգլոր, վերընթաց,թոշնել-թառամել, գող-գող, խոսք տալ:
4. Սյունակներից ընտրիր մեկական արմատ և ածանց և վերջածանցավոր բառ ստացիր.
բառակազմ,
17.դրույք,պատահար,պարծանք,հնչեղ,գանձարան,դարձյալ    18.ուժեղ,կաթնեղեն,վարորդ,ատելի,տենչանք,ազդակ              19.շրջուլ,թափոն,իրեղեն,հյուսկեն,մածուկ                                  20խրամատ,սիզավետ,հեռապահ,օրինական,գոգնոց,        ծանծաղուտ                                                                              21.ելուստ,վայելուչ,մասունք,փլվածք,ձեռնոց,հավակնոտ          22,ակնոց,կուսանոց,ջարդոն,տրոփյուն,մրեղ,տիպար
5. Բառարանի օգնությամբ գտիր հետևյալ բառերի բացատրությունները.
Ամիճ-տարբեր մրգերի խառնույթ, անթացուպ-հենակ, կռուփ-բռունցք, ակութ-փոքր թոնիր, գեղմ-բուրդ, գուղձ-կոշտ հողակտոր, ամեհի-անզուսպ, բռնազբոսիկ-արհեստական, զգլխիչ-հարբեցնող, արգասավոր-արդյոնավետ, ազնավուր-ազնիվ, բագին-զոհասեղան, անդաստան-դաշտ, խթան-գավազանի սուր մաս, բավիղ-լաբիրինթոս։

20.09.2018

 1. Անցած դասի թարգմանության վերլուծություն։
 2. Լրացրու բաց թողած տառերը և կետադրիր.
10-եր
Գիրք, անընդոնելի,բամբ,խռպտ,սթափվեց, սփրթնեց, դողդոջուն,միջօրեին,արձակեց,պարտազանց, աղոթքով, ճգնությամբ, ապաշխարհելով, ատվածընդեմ, ապորինի:
3. Արտագրիր՝ մեծատառերը թողնելով միայն անհրաժեշտ տեղերում.
10-եր2
Գրական <<Վերնատուն>> խմբակի անդամներն էին ժամանակի նշանավոր գրողներն ու քննադատները` Հովհաննես Թումանյանը,Ղազարոս Աղայանը,Ավետիք Իսահակյանը,Լևոն Շանթը և ուրիշներ:
Դերենիկ Դեմիրճյանը գրել է <<Վարդանանք>> վեպը,<<Քաջ Նազար>> թատերախաղը,<<Լենկ  Թեմուր>>,<<Կյանքի տեսիլը>> պոեմները և այլ ստեղծագործություններ:
Հավատարիմ մնալով Փավստոս  Բուզանդի և Մովսես Խորենացու հայտնած փաստերին` Ստեփան Զորյանը <<Հայոց բերդը>> վեպում այլ տեսանկյունից է մեկնաբանում Արշակ Երկրորդի քաղաքականությունը:
Զորյանի բարձրարժեք թարգմանությամբ լույս են տեսել  Լև  Տոլստոյի ,Անտոն Չեխովի, Գի դը Մոպասանի,Մարկ Տվենի,Հենրիկ Սենկևիչի  մի շարք ստեղծագործություններ:
Մի շարք տաղանդավոր գրողներ է տվել Արևմտյան Հայաստանի Խարբերդ գավառը`Ռուբեն Զարդարյան,   Համաստեղ,Վահան Թոթովենց…
4.Արտագրիր՝ փակագծից հանելով տրված հատվածները և գրելով անջատ, գծիկով կամ միասին.10-եր3
5.Հնուց ի վեր ,հարյուրամյա,հյուսիս-արևելք, մանր- մունր,ձեռք տալ  
6.մեծ- մեծ,ըստ որում,առոք-փառոք,ձեռք ձեռքի,պարուսույց 
7.ցպահանջ,ամեն մի,անցնող-դարձող,լեփ-լեցուն,առայժմ 
8.հարգել-պատվել, նորզելանդական,ի սկզբանե,ձեռքբերում, վերջ տալ  
9.փոխնախագահ,հարյուր հինգամյա,վեր կենալ,ունկնդրել,զույգ-զույգ
10.ամեն ինչ,մաս-մաս,վաթսունվեց,ոտքի կանգնել,հյուսիս-արևմուտք
11.մեկից մեկ,շաքարավազ,երամ-երամ,խորդուբորդ,ուշ-ուշ 
12.շիփ-շիտակ,տնից տուն,առձեռն,բարձրաշխարհիկ,ձեռք բերել   
13.փոքրիշատե,տաք-տաք,հինավուրց,տասը –քսան,ականջ  դնել,   
14.պատեհ-անպատեհ,երեսսրբիչ,ի գիտություն,ծունր իջնել,ընդդեմ    
15.ծափ-ծիծաղ,ի դեմս,հատիկ-հատիկ,վայրէջք,սարից սար:
5.Սյունակներից ընտրելով մեկական արմատ և ածանց՝ կազմիր 6 վերջածանցավոր բառ։
10-եր4
Փաստաբան- փաստացի                                            Տնատեր- տիրացու                                                    Ստուգատես- ստուգարք                                        Հոգնատանջ- տանջանք                                              Անջնջելի- ջնջոց                                                                Չարալեզու- լեզվանի
Քեռակին- կանացի                                                        Գեղեցիկ- գեղանի                                                          Արգելակ- արգելոց                                                Պատվիրատու- պատվիրան                                        Եզնալուծ- լծկան                                                          Չափերիզ- չափածո
Մահագույժ-մահակ                                                              Նրբազգաց- զգոն                                                                 Զորահավաք- հավաքածու                                                Ալեբախում-բախույթ                                                           Հեռախոս- խոսուն                                                      Ամբոխավար- խավարական
Տխրածոր- ծորան                                                        Վարձակալ- վարձու                                                              Ելևէջ- ելուստ                                                              Նրբանկատ- նրբին                                                              Խեցգետին- խեցեղեն                                                Ազգաջինջ- ջնջոց
Բարձրարժեք- բարձունք                                              Անսփոփ- սփոփանք                                                      Մեղրածոր- ծորուն                                                        Անմատչելի- մատույց                                                      Անփույթ- փուտկոտ                                                Զազրաձայն- զազրելի
Թռչնորս- որսկան                                                        Մենախուց- խցիկ                                                          Թավընչացք- թավուտ                                                    Հնէաբան- հնոտի                                                      Գործավար- գործոն                                                      Ազդագիր- ազդու
18.09.2018

 1. Լրացրու բաց թողած տառերը և կետադրիր.
ուղղագր.-կետ.

 Հարավային, բարձրաբերձ, քարակոփ, արձանացել, սևասրեմ,շղարշներ, թրթռում, ծովահայաց, առժանացած, խորաույզ,ուղղությամբ, թախծալի, ուղղաձիգ, ճգնելուց,թաքցնւմ, ելևեջող, կոհակների, թախծանուշ

2. Սյունակներից ընտրելով մեկական արմատ և ածանց՝ կազմիր 6 վերջածանցավոր բառ։11-եր.2docx
1. Գովեստ, աճուկ, վայրի, վերջույթ, կայսրուհի, խոհուն
2. Պատմվածք, օրհնյալ, որբուկ, ծնունդ, ծաղկուն, թափոն3. Շքեղ, արժանի, ավերիչ, ազգություն, ծիծաղկոտ, երաշխիք4. Հյուսվածք, դանդաղկոտ, աղի, ցուցիչ, հարսնացու, անկյալ3. Թարգմանիր առակը։ Գտիր խրատը՝ ասելիքը։

3. Թարգմանիր առակը։ Գտիր խրատը՝ ասելիքը։

Жалоба садовода

Современная притча

Вюридическом институте на лекции преподаватель предложил студентом разобраться с жалобой одной старушки на своего соседа по саду. Суть жалобы заключалась в том, что рядом с забором, разделяющим садовые участки, у соседа растёт яблоня. Некоторые её ветки свисают через забор на территорию старушки, которая жалуется на то, что когда созревшие яблоки падают, то прибивают тюльпаны, которые она выращивает как раз возле этого забора.
Среди студентов началась дискуссия. Одни утверждали, что поскольку яблоня принадлежит соседу, то он отвечает за яблоки, растущие на ней, и виноват в ущербе, причинённом старушке в виде помятых тюльпанов. В этом случае сосед должен возместить ей ущерб и сделать так, чтобы яблоки с его яблони не падали больше на соседский участок. Другие считали, что если яблоки висят над территорией, принадлежащей старушке, то они уже принадлежат ей. Она может их сама срывать и сама заботиться о том, чтобы они не портили клумбу. В этом случае сосед ей ничего не должен, а она сама должна решить свою проблему.
Спор длился долго, но к единому мнению студенты так и не пришли. Тогда они обратились к преподавателю с вопросом: «Как же правильно?».
Преподаватель посмотрел внимательно на аудиторию и сказал:
— Ваша общая ошибка в том, что вы приняли первоначальную жалобу старушки, как нечто незыблемое, как факт. А в вашей работе нужно всё подвергать сомнению. Неужели вы не знаете, что яблоки созревают осенью, а тюльпаны выращивают весной?!
Իրավաբանական համալսարանում, դասախոսության ժամանակ, դասախոսն առաջարկեց ուսանողներին պարզաբանել մի կնոջ բողոքը, իր այգուն կից բնակվող հարևանի դեմ: Բողոքի իմաստը նրանում է, որ դարպասի մոտ, որը բաժանում է այգիները, հարևանի խնձորենին է աճում: Ճյուղերը դարպասից կախվում են դեպի կնոջ տարածք, ով բողոքում էր, որ, երբ հասած խնձորներն ընկնում են՝ խփում են կակաչներին, որոնք նա աճեցնում է հենց այդ դարպասի մոտ: Ուսանողների մոտ բանավեճ սկսվեց: Մի մասը պնդում էր, քանի որ խնձորենին պատկանում է հարևանին, նա պատասխանատու է դրա վրա աճող խնձորների համար և մեղավոր է կնոջը հասցված վնասի համար՝ ջարդված կակաչների տեսքով: Այս դեպքում հարևանը պետք է փոխհատուցի վնասը և այնպես անի, որ իր խնձորենու խնձորներն էլ չընկնեն հարևան տարածք: Մյուսները մտածում էին, որ, եթե խնձորները կախված են կնոջը պատկանող տարածքում, ուրեմն դրանք արդեն նրանն են: Նա ինքը կարող է քաղել դրանք և անել այնպես, որ դրանք չվնասեն ծաղկաթումբը: Այս դեպքում հարևանը նրան ոչինչ պարտք չէ և նա ինքը պետք է լուծի իր հարցը: Վեճը շատ երկար տևես, բայց նրանքն ընդհնուր հայտարարի այդպես էլ չեկան: Այդ ժամանակ նրանք հարցրին ուսուցչին, թե ո՞րն է ճիշտը:
- Ձեր ընդհանուր սխալն այն է, որ դուք ընդունում եք ծեր կնոջ նախնական բողոքը որպես անթույլատրելի բան, որպես փաստ: Իսկ ձեր աշխատանքում դուք պետք է հարցաքննել ամեն ինչ: Իսկապե?ս դուք չգիտեք, որ խնձորները հասնում են աշնանը, իսկ կակաչներն աչեցվում են գարնանը:


13.09.2018


 1. Կետադրել և լրացնել բաց թողծտառերը։

 10-րդին

Վարդանը սփտնեց, աչքերը շողացին մռայլ մի  ցոլքով և նա վերջին հայացքով մի ակնթարթում կտրեց զորագնդերը: Նայեց նրանց, որոնք  գնում էին դեպի սխրագործություն,  որ չունի մահի երկյուղ: Ահռելիուժը իր թիկունքում զգալով,վճռեց կռվել մինչև վերջին շունչը: 

Շիփ-շիտակ զարկեց գետի մեջ ուղիղ մատյան գնդի վրա: Հայկական այրուձիի զորագնդերը մխրճվեցին պարսիկների մեջ, սկսվեց մի ահավոր նախ…իր: Մատյան գունդը ընգրկեց և սկսեց հետ-հետ շարժվել իրեն քաշելով պատառոտված ու շփոտված թևերը:Վարդանը մի ակնթարթ տատնվեց, բայց իսկույն ևետ մխրճվեց աջ թևը­: Ս…նյաց  ու…տադրուժ զորագնդերի մեջ, որոնք չկարողանալով անդրադարձնել այդ հուրկու հարվածը, ժամանակ չունեցան սթափվելու:Մոլեգնել սկսեց ռամկական կռիվը, այդ անարվես, բայց   ոգելից կռիվը:

Թվում էր վրիժառու դարերի կուտակված զայրույթն էր պոռթկում բռնակալների դեմ:

2. Տրված զույգ բառերից ընտրելմեկական արմատ և բարդ բառերկազմել։

 1. 10-երին1

 2. 7.Մարդաբնակ, սառցաբեկոր, սիրախաղ, շնչուղղի, բարձրաձայն, ջրհոս

 3. 8.Տեսահոլովակ, նարնջահյութ, ցուցանակ, շնչահեղձ, մազակալ, ձայնազուրկ

 4. 9.Փոքրատառ, բազմաժառանգ, տոմարկղ,հուշարձան,ալեհեր, արագասլաց

 5. 10. Տասնմեկ, կամավոր, բազմակողմանի,գիտություն, գորգագործություն, բարձրադիր3. Բառարանների միջոցով գտնելտրված բառերի բացատրությունը.

Տենդ-հիվանդություն, որի ժամանակ մարդը ունենում է բարձր ժերմություն

Գավիթ-նախասրահ

 1. Ըմպանակ-բաժակ

 1. Դերձան-կարի թել

 1. Մրուր-նստվածք

 1. Դրասանգ- ծաղիկներից պատրաստված հյուսակ, որով զարդարում են դռները պատուհանները և պատշգամբները

 1. Նախճիր-կոտորած

 1. Եղրևանի- թուփ կամ ծառ

 1. Դիպակ- մետաքսիա կտոր

 1. Սյուք-քամի 

 1. Երիվար- հեծնելու ձի

 1. Շամբ- ճահճուտ  

 1. Անապական-անբիծ

 1. Անբարբառ-անխոս

 1. Անդուլ-անդադար

 1. Անհողդողդ-չտատանվող

 1. Անխառն-պարզ, անկեղծ

 1. Դժնի-չար

 1. Անգո-գոյություն չունեցող

 1. Անըստգյուտ-անթերի

 1. Անագորույն- դաժան

 1. Անտերունչ-անտեր

 1. Առինքնել-հրապուրել

 1. Աղճատել-փչացնել

 1. Թովել-գրավել։

 1. 4. Փակագծերում տրված բառերը,անհրաժեշտ փոփոխություններանելովտեղադրիր բաց թողածտեղերում։10-րդին.2png

 1. 217.Հայերից    218.տարուբերել էր  219.հրավերից   220.երկրի                  

 1. Ընկել էր           պատահած               տարվան            այգեգործությամբ

 1. Ձուլվել              թռչում էր                   ընկերոջը          սկսած

 1. Հոգու                 քվին                            տեսնելու         ստորոտում

 1. 5. Ուղղակի մեջբերվող խոսքըդարձրու անուղղակի.

 1. 9-եր

 1. Սուրենն ինձ ասաց, որ նա չի առարկում և, որ դա հայտնեմ եղբորս:

 1. Հարիկին ասաց, որ նա տանը կմնա,  մինչև վերադառնա աշխատանքից:

 1. Սմբատը հարցրեց իր հյուրին, թե երբ է վերադարձել, և ինչ պետք է անեն նրանք օգնելու համար:

 1. Դու այն ժամանակ ինձ ասացիր, որ ինչքան էլ փորձեն քեզ վրա ճնշում գործադրել, դուխիղճդ երբեք չես կորցնի:

 1. Ոստիկանն ասաց, որ ես իմ գործն ավարտել եմ և հիմա պետք է օգնեմ նրան:

 1. Դու տեսնելով նորեկի վերաբերմունքը իմ և քո նկատմամբ, զայրացած ասեցիր նրան, որ վերձնի իրերը, հեռանա այստեղից և այլևս չփորձիմեզ անհանգստացնել:

 1. Տանտերն ասաց, որ այսօրվա մեր վարմունքն ու ձևերը միանգամայն ազնվականաի են և դրանք զարմացնում են իրեն և իր հյուրերին:

 1. 6. Թարգմանիր տեքստը հայերեն։Փորձիր բացատրել խրատը։

 1. Два дровосека

 1. Современная притча

 1. Два дровосека как-то поспорили, кто из них нарубит больше леса с утра и до четырёх часов пополудни.
 1. С утра мужчины разошлись по своим позициям. Поначалу они работали в одном темпе. Но через час один из них услышал, как второй перестал рубить дерево. Поняв, что это его шанс, первый лесоруб удвоил свои усилия.

 1.   
 1. Прошло десять минут, и он услышал, что второй дровосек снова принялся за работу. И снова они работали почти синхронно, как вдруг первый лесоруб опять услышал, как его противник снова остановился. Вновь дровосек обрадовано принялся за работу, уже ощущая запах победы.
 1. И так продолжалось целый день. Каждый час один из лесорубов останавливался на десять минут, а второй продолжал работу. Когда время истекло, тот, что работал не переставая, был совершенно уверен — приз у него в кармане. 


 1. Каково же было его удивление, когда он узнал, что ошибся.
 1. — Как это получилось? — спросил он своего напарника. — Каждый час я слышал, как ты на десять минут прекращаешь работу. Как ты умудрился нарубить больше дерева, чем я? Это невозможно!
 1. — На самом деле всё очень просто, — прямо ответил тот. — Каждый час я останавливался на десять минут. И в то время, как ты продолжал рубить лес, я точил свой топор.  

 1. Երկու փայտահատ իրար մեջ վիճեցին,թե նրանցից ով ավելի շատ փայտ կկոտրի անտառում առավոտից մինչև կեսօրվա ժամը չորսը:

 1. Առավոտվանից տղամարդկանցից ամեն մեկը գնաց իր գործին: Սկզբից նրանք աշխատում էին նույն արագությամբ: Բայց մեկ ժամ անց, նրանցից մեկը լսեց, թե ինչպես երկրորդը դադարեցրեց ծառ հատելը: Հասկանալով, որ դա նրա հնարավորությունն է, առաջին փայտահատը կրկնապատկեց իր ջանքերը: Անցավ տասը րոպե և նա լսեց, որ երկրորդ փայտահատը կրկին անցել է աշխատանքի: Նրանք կրկին սկսեցին գրեթե համաչափ աշխատել,ինչպես հանկարծակի առաջի փայտահատը կրկին լսեց, որ իր հակառակորդը կանգ է առել: Փայտահատը նորից ուրախացած անցավ աշխատանքի, հեռվից առնելով հաղթանակի հոտը: Եվ այսպես շարունակվեց ամբողջ օրը: Ամեն ժամ փայտահատներից մեկը կանգ էր առնում տասը րոպեյով, իսկ երկրորդը շարունակում էր աշխատանքը:Երբ ժամանակը սպառվեց, նա ով անդադար աշխատել էր, համոզված էր, որ հաղթանակը իր գրպանում է: Ինչպիսին եղավ զարմանքը, երբ նա իմացավ, որ սխալվել է:

 1.  -Ինչպես դու կարողացար ավելի շատ ծառ հատել քան ես, դա անհնար է: 

 1. -Ինչպես դա պատահեց,-հարցրեց նա իր հակառակորդին,- ամեն ժամը մեկ անգամ ես լսում էի, որ դու դադարեցնում ես աշխատանքդ: 

 1. -Իրականում ամեն ինչ շատ պարզ է,-պատասխանեց նա,- ամեն ժամը մեկ ես կանգ էի առնում տասը րոպեյով և այդ ժամանակ, երբ դու շարունակում էիր անտառ հատել, ես սրում էի իմ կացինը:Ինչպես ապրել միասին


Մեր շրջապատում խնդիրները շատ են և գրեթե ամենուր: Ինձ թվում է՝ լուծման առաջին կանոնն այն է, որ պետք է հարգենք ցանկացած անձի ներկայություն մեր շրջապատում և հասկանանք ցանկացած մարդու իրավիճակը: Կարևոր է, որ հարգանքը լինի փոխադարձ: Պետք է սովորենք հարգել ցանկացած տարիքի անձի: Շրջապատում տհաճ է, երբ մարդը լսում է բարձր երաժշտություն՝ հաշվի չառնելով, որ ինչ-որ մեկին կարող է երգի ոճը դուր չգալ, կամ հնարավոր է՝ մեկը հոգնած լինի, և նրան դա կխանգարի հանգստանալիս: Ինձ համար նաև մեծ խնդիր է ծխախոտի ծուխը: Ես ինքս ալերգիա ունեմ այդ ծխից և հասարակական տրանսպոտում վարորդի ծխելու պատճառով  շատ հաճախ սկսում եմ խեղդվել: Դա նաև վնաս է հասարակության բոլոր անձանց համար: Հասարակական վայերում, ինձ թվում է, պետք է հարցնել կամ հնարավորինս քիչ օգտագործել ծխախոտ, մանավանդ երեխաների մոտ: Բոլոր խնդիրները առաջանում են հարգանքի և ուշադրության պակասից: Իսկ խնդիրների առաջացման դեպքում պետք է այն շտկել հանգիստ և խաղաղ խոսքով, այլ ոչ թե դարձնել իսկական վեճ, որը նույնպես կհանդիսանա հասարակական խնդիր:
Հարգենք միմյանց և ամեն բան խաղաղ կընթանա:

Մոնթե Ֆալկոնե

Մաթե Ֆալկոնե Կորսիկա կղզում հյուսիս արևմուտքում ծառերով թփերով, կորսիկացիների համար ապաստան էր, որոնք ապրելու տեղ չունեին: Ինչ հանցագործ ասես չի ապրում այնտեղ: Մի տան մեջ ապրում էր Մաթեոն, ով շատ հարուստ մարդ էր: Կարճահասակ արծվային քթով այդ առնական մարդուն կարելի էր գեղեցիկ համարել: Հրաձգույթան մեջ հավասարը չկար:Շրջակա բնակիչների հետ ապրում էր հաշտ: Նրա կինը երեք աղջիկ էր պարգևել ամուսնուն, և մի արու զավակ, նրա անունը Ֆորտունատոյիտ: Ֆոլկոնեների ընտանիքի հույսը նա: Նա տասը տարեկան էր, և հրաշալի տիրապետում են իր զենքին: Աշնան մի օր գնաց թավուտ՝ ստուգելով իր ոտքերի վիճակը: Նա պարկել էր արևի տակ: Ոտքից վիրավոր մի մարդ երևաց: Մոտեցավ Ֆորտունատոյիտին: - Ես հորդ ընկերն եմ: Ոստիկանները հետապնդում են ինձ: Որտեղ թաքնվեմ,-ասաց նա: - Իսկ եթե քեզ թաքցնեմ առանց թույատրվության ինչ կտաս ինձ,- պատասխանեց տղան: Նա հանեց հինգ ֆրանսիական դրամ: - Ոչմի բանից մի վախենա:Նա մի խոր անցք բացեց խոտի դեզի մեջ: Տղան ծածկեց նրան:  - Վստահ եմ որ այդ մարդուն տեսել ես. Հաստատ թաքցրել ես: Տոնը խուզարկել,-ասաց հայրը Ֆորտունատոյիտին:
 - Պիտի իմանաք որ Մաթեոն իմ հայրն է: Դու շատ խելացի տղա ես ու արժանի ես քո հորը: Ասա Ջանետոնի տեղը: Նա նայեց ժամացույցին: Պարզորոշ տենում է իր հոգում ազնվության և ստի դեմ պայքար:
 - Ինչ էլ գեղեցիկ ոսկեգույն ժամ էր,-վերջապես Ֆորտունատոյիտն ձաղ ձեռքով ցույց տվեց դեզը, և աջ ձեռքով վերցրեց ժամացույցը: Մինչև կապկպում էին փախստականին Մաթեոսը տուն եկավ և տեսավ որ իր տանը մարդիկ չկաին:
 - Չլիներ տղան մենք նրան չէինք բռնի:
Իսկ Ջանետոն դեմքը շրջեցև ասեց: Մաթեոն ամաչեց:
 - Լավ ես սկսում եմ,-խոսեց հայրը,- Դու մեր ցեղի մեջ առաջինն էր որ դավաճանեց:
 - Հայ ներիր ինձ:
Նա ընկավ հոր ոտքերը:
 - Ներիր ինձ: 
Ֆորտունատոյիտը շատ ուժեղ լացում էր: Վերջապես հրացանը ուսին գեցեց և ասաց. - Հետեվիր ինձ:  - Պիտի իմանաք որ Մաթեոն իմ հայրն է: Դու շատ խելացի տղա ես ու արժանի ես քո հորը: Ասա Ջանետոնի տեղը: Նա նայեց ժամացույցին: Պարզորոշ տենում է իր հոգում ազնվության և ստի դեմ պայքար:  - Ինչ էլ գեղեցիկ ոսկեգույն ժամ էր,-վերջապես Ֆորտունատոյիտն ձաղ ձեռքով ցույց տվեց դեզը, և աջ ձեռքով վերցրեց ժամացույցը: Մինչև կապկպում էին փախստականին Մաթեոսը տուն եկավ և տեսավ որ իր տանը մարդիկ չկաին:  - Չլիներ տղան մենք նրան չէինք բռնի: Իսկ Ջանետոն դեմքը շրջեցև ասեց: Մաթեոն ամաչեց:  - Լավ ես սկսում եմ,-խոսեց հայրը,- Դու մեր ցեղի մեջ առաջինն էր որ դավաճանեց: - Հայ ներիր ինձ: Նա ընկավ հոր ոտքերը:  - Ներիր ինձ: Ֆորտունատոյիտը շատ ուժեղ լացում էր: Վերջապես հրացանը ուսին գեցեց և ասաց. - Հետեվիր ինձ: Հասան թուփերի մոտ և ......

Անառակ որդու վերադարձը


Մի մարդ երկու որդին ուներ: Մի օր որդիներից կրտսերը եկավ հոր մոտ ու ասաց, որ արդեն ինքը չափահաս է և ցանկանում է տեսնել աշխարհը, թող հայրը բաժանի իր ունեցվածքը և տա նրան: Սկզբում հայրը տխուր էր, չէր ցանկանում, որ իր տղան գնար: Բայց մի օր, կանչեց որդիներին ու իր ունեցվածքը բաժանեց տղաների միջև: Կրտսեր տղան վերցրեց ամեն ինչ և գնաց ուրիշ երկիր: Ծնողներից հեռու գտնվելով, նրանց տիրապետության տակ չլինելով, տղան անխնա ծախսում էր իր գումարը խնջույքներում: Արդեն մի դրամ էլ չուներ, ոչ էլ ինչ-որ արհեստ կամ մասնագիտություն: Տղան նման չէր առաջվա երիտասարդին: Նրա շորերը պատռված էին, կոշիկներն էլ մաշված: Սրա-նրա տանը բանվորություն էր անում, որ կարողանար գումար հավաքել մի կտոր հացի համար: Այդ ծանր վիճակը նրան ուշքի բերեց: Տղան սկսեց մտածել, որ նրա հայրը ամեն ինչ ունի, իսկ ինքը այստեղ սովամահ է լինում: Մտածեց ու որոշեց գնալ հոր մոտ: Հայրը հեռվից տեսավ որդուն: Վազելով եկավ դեպի նրան ու փաթաթվեց: Հոր աչքերից արցունքներ էին թափվում: Որդին աղաչեց և ասաց, որ արժանի չի նրա որդին լինելու: Բայց հայրը, չբարկացավ որդու վրա: Կանչեց ծառաներին և ասաց, որ մաքուր հագուստ ու մույկ բերեն: Ախորից ամենագեր եզին հանեն ու մորթեն: Ուրախություն էր տանը: Այդ պահին նաև վերադարձավ ավագ որդին: Այդ ուրախությունը տեսնելով, ծառայից հարցրեց, թե ինչ է պատահել: Իմանալով, որ իր կրտսեր եղբայրը վերադրաձել է չմտավ ուրախության սրահը: Հայրը տեսավ ավագ որդուն, մոտեցավ նրան: Տղան հորը ասաց, որ նրա միշտ կատարել է իր հրամանները: Բայց, նրա համար երբեք մի եզ մոթած չկա, իսկ իր եղբայրը ամբողջովին մատնել է նրա ունեցվածքը: Հայրը պատասխանեց, որ մի դժգոհի, դրամը ձեռքի կեղտ է, կլվացվի կանցնի: Ուրախ լինենք, որ եղբայրդ տուն է վերադարձել: 

Մեդեա


Հին Հունաստանոմ ճանաչված հերոս էր Յասոնը։ Նա իր  <<Արգո>> նավով հասավ Կողքիս և բերեց ոսկե գեղմը, որին չէր տիրանա, եթե չօգներ կախարդուհի Մեդեան։  Գեղեցկուհին Յասոնին տեսնելով սիրահարվեց նրան։ 
   Յասոնը և Մեդեան ամուսնացան և բնակություն հաստատեցին Կորնթոս քաղաքում։ Նրանք երկու գեղեցիկ զավակ ունեցան։
   Անցավ ժամանակ։ Յասոնը, ով ամուսնացել էր Մեդեայի հետ երախտագիտությունից դրթված, մի օր տեսավ Կրնթոսի արքայի գեղանի դստերը՝ Գլավքեին։ Առաջին անգամ Յասոնի սիրտը նվազեց սիրուց, առաջին անգամ կինը հերոսի աչքին երևաց Ատվածուհի։
   Յասոնը մոռացավ ամեն ինչ, նույնիսկ իր կնոջը, զավակներին և իր տված երդումները։ Նա
ժամանաակին Կողքիսոմ Մեդեային երդվել էր միշտ սիրել և հավատարիմ մնալ։ Նշանավոր հերոսը, սիրուց կուրացած գնաց Կրնթոսի արքայի մոտ։ Նա խնդրեց, որ իրեն կնության տան գեղանի Գլավքեին։
 Արքան հարցրեց․
— Չէ՞ որ դու կին ունես՝ Մեդեան։
Նա դողալով պատասխանեց․
-Ես կբաժանվեմ իրենից։
   Մեդեան իմացավ Յասոնի սիրո մասին։ Նա առաջվա նման խենթանում էր իր ամուսնու համար։ Խոր վշտից անզգայություն իջավ Մեդեայի վրա։ Ոչ՛ ուտում էր, ո ՛չ խմում, ո՛չ էլ լսում սփոփիչ խոսքեր։ Սակայն Մեդեան որոշեց վրեժ լուծել անարգողներից։
   Մինչ Մեդեան այսպիսի տվայտանքների մեջ էր, գալիս է Կրեոնը և հրամայում, որ կախարդ կինը անհապաղ հեռանա իր քաղաքից այլապես կսպանի իր զավակներին։ Նա լավ էր հասկանում, որ Մեդեան կկործանի, թե՛ իրեն, թե՛ իր սիրեցյալ դստերը։
   Մեդեան ձևացնում էր թե հնազանդ է իր արքային և կհեռանա հաջորդ առավոտյան։
 -Ես ուզում եմ բարեկամանալ Գլավքեի հետ հեռանալուց առաջ, նրա համար մի նվեր եմ պատրաստել։ Նա ամուսնուն ցույց է տալիս մի չնաշխարհիկ զգեստ և ոսկե թագ։ Կանչում է ծառաներին և նվերը ուղարկում Գլավքեին, զգեստ տեսնելուն պես սքանչացած աղջիկը անմիջապես որոշում է փորձել այն։ Բայց Մեդեան թույն էր քսել հագուստին և թագի պսակին։ Հենց հագնում է թույնը թափանցում է մարմնի մեջ, և Գլավքեն մահանում է։ Նրան օգնության է շտապում հայրը, գրկում է սիրասուն դստերը և զգեստը կպչում է նաև նրան, շտապում է պոկել զգեստը իր մարմնից, բայց դսեր կողքին մահանում է նաև հայրը։
Բայց դեռ բավարարված չէր մեդեայի վրեժխնդրությունը։ Յասոնը լսում է իր զավակների ճիչերը, այդ Մեդեան էր, որ սրախողխող էր անում իր երկու մանկիկներին։
 Ծեծում է դուռը Յասոնը, խնդրում է սպառնում Մեդեային։ Ամեն ինչ անօգուտ էր։


Հանկարծ օդում հայտնվում է վիշապներ լծած մի կառք, որի մեջ Մեդեան էր, իսկ նրա ոտքերի մոտ զավակների մարմիններն էին:

Մեծ հավատի նախերգանքը


Հայոց թագավոր Աբգարը, ուղարկել էր Հռոմ Անանին և իր երկու իշխաններին ,պետական գործերով, իսկ հետո նրանք գնացին Երուսաղեմ Քրիստոսին տեսնելու նպատակով:Նրանք տեսան Քրիստոսին և հիացած վերադարձան պատմելու նրա մասին.
-Թագավոր, Քրիստոսը կատարում է հրաշքներ, անգամ մահացածներին է կյանք տալիս:Նա աստված է:
Հարևանները չէին հավատում նրան, չարաչար հալածում էին:
Աբգարը դա լսելով ասում է.

-Նա կամ Աստված է կամ Աստծո որդի, սովորական մարդը չի կարող այդպիսի բաներ անել, ով չնդունի Քրիստոսին նրան մահ կսպառնա:Կանչել Դպիր-ին:Պետք է նամակ գրել Քրիստոսին:
Ներկայացավ Դպիրը, գրիչի և թղթի հետ.
-Գրիր
«Հիսուս ես Աբգարս ողջունում եմ քեզ, լսել եմ, որ կույրերին տեսնել ես տալիս, հաշմանդամներին քայլել ես տալիս, երկարատև հիվանդություններ ունեցող մարդկանց բուժում ես և կենդանացնում ես անմեղներին:Խնդրում եմ արի և բուժիր ինձ, իմ հարևանները բողոքում են և ասում են, որ կչարչարեն քեզ, բայց իմ քաղաքը կհերիքի մեզ երկուսիս»
Նամակը տանողները տեսան Քրիստոսին Երուսաղեմում, նա չեկավ, բայց նամակ գրեց Աբգարին,«Ով ինձ տեսնում է, չի հավատում իսկ ով չի տեսնում հավատում է: Այդպես է գրված իմ մասին, ես կուղարկեմ քեզ մոտ իմ աշակերտներից մեկին, որպեսզի նա քեզ բուժի»
Հայաստան եկավ Քրիստոսի առաքյալներից մեկը` Թադեոսը:Նա եկել էր բժշկելու և քարոզելու: Աբգարը ասում է.
-Սա Հիսուսի առաքյալն է ներս թողեք:
Նա այնպես մտավ, որ Աբգարի երեսին տեսիլք երևաց, այդ հրաշքը չտեսան իշխանները:
-Դու Հիսուսի աշակերտն ես, որին Հիսուսը խոստացել էր ուղարկել ինձ բուժելու համար:
Թադեոսը պատասխանում է.
-Եթե հավատս Հիսուս Քրիստոսին, քո սրտի ուզածները կկատարվեն:
-Ես հավատացի նրան և նրա զորությանը: Ուստի զորքերս ուղարկեցի որպեսզի, կոտորեն նրա խաչող հրեքներին, եթե Հռոմեացիները չարգելեին դա:
Թադեոսը ամբողջ քաղաքով քարոզում էր քրիստոնեությունը: Բոլորը նրան հավատացին, մկրտվեցինև բժշկվեցին, ամենաառաջինը Աբգարը: Ամեն ոչ քրիստոնեական իր ոչնչացվում էր:Ոչ ոք իր կամքին հակառակ չէր դառնում Քրիստոնյա, բայց հավատացյալների թիվը ամեն օր ավելանում էր: Երբ Աբգարը մահացավ, նրա երկիրը բաժանվեց երկու մասի, երկուսն էլ կառավարում էին նրա որդիները և նրանցից ոչ մեկ քրիստոնեությանը համաձայնություն չտվեցին:Նրանք նույնիսկ սպանում էին առաքյալներին:

Արտավազդ 2 և Կլեոպատրա
Մ. թա 37 թ.-ին հռոմեացի զորավար Մարկոս Անտոնիոսը արշավանք կազմակերպեց պարթևների դեմ: Նա շատ ուժեղ,  արնախում և փառասեր էր: Պարթևներից պարտություն կրելով Անտոնիոսը ողջ մնացած զորքի հետ խուճապահար հասավ Հայաստան և Արտավազդից օթևան խնդրեց: Եթե Հայոց թագավորը լիներ հմուտ դիվանագետ, մի լավ դաս կտար Անտոնոսին, սակայն նա ապաստան տվեց և կերակրեց նրանց: Անտոնիոսը մեղադրեց թագավորին իր պարտության մեջ՝ անվանելով պարթևապաշտ, ինչին արքան պատասխանեց.

- Ես ոչ պարթևապաշտ եմ, ոչ էլ հռոմապաշտ, ես հայապաշտ եմ և կարողանում եմ իմ երկիրը բարձրեցնել մյուս երկրների մոտ:Մ. թ. ա. 34 թ.-ին Անտոնիոսն իր զորքի հետ, իբրև բանակցելու նպատակով եկավ Արտաշատ: Այդ ժամանակ Արտաշատի թատրոնում բեմադրվում էր «Տիգրան Մեծ»-ը: Թատրոնի ավարտից հետո, հենց թատերասրահում Անտոնիոսը իր զորքի հետ ձերբակալեց Արտավազդին և իր ընտանիքին և տարավ Հռոմ: Այնտեղ լուրեր ստեղծվեցին, որ Անտոնիոսը գրավել է Հայաստանը, և խնջույք կազմակերպվեց: Խնջույքի ժամանակ Կլեոպատրան հարցրեց իր դիմաց նստած թագավորին.- Ինչպե՞ս վարվեմ քեզ հետ:- Արքայաբար, - պատասխանեց Արտավազդը:Կլեոպատրան ասաց.- Դու բոլորի առջև կերկրպագես ինձ, և ես իսկույն կարձակեմ քո շղթաները ու կնստեցնեմ իմ կողքին:- Դու ինձ խոստանում ես իմ կյանքը, սակայն ոչ տերությունը և մոռանում ես իմ որդի Արտաշեսի մասին, ով կտիրի իմ երկրին, - ասաց Արտավազդը:Կլեոպատրան բարկացած հրամայեց շղթայել թագավորին:
Հաջորդ օրը Արտավազդի մահվան օրն էր: Սրահում դրված էր երկու ոսկե գահ, որի վրա նստած էին Կլեոպատրան և Անտոնիոսը: Դրանց դիմաց դրված էր երկու մատյան, մեկը՝ «Պատմություն Տիգրան Մեծի», մյուսը՝ Արտավազդի հորինվածքները: Կլեոպատրան հրամայեց իր մոտ բերել Արտավազդին և երբ նրան բերեցին նա ասաց.- Երկրպագի՛ր ինձ հիմա և կապրես:- Կա ապրել, որն առավել է մահից և մահ, որն առավել է ապրելուց: Ինչպե՞ս ես երկրպագեմ իմ դեմ կանգնած հռոմեական խորամանկ աղվեսին, - ասաց Արտավազդը:- Հերի՛ք է: Այրե՛լ մատյանները, որ սրանից մի հուշ անգամ չմնա, - բարկացած բղավեց Կլեոպատրան:
- Դու կայրես իմ մատյանները, բայց պատմությունը չես այրի: Այս ամենը բերնեբերան կփոխանցվի սերնդեսերունդ և հավերժ կմնա:

     Ջրհորի մոտ

Համաշխարհային Առաջին պատերազմի տարիներին Ավստրայում, շաբաթից ավելի կռվում էինք, մեկ մենք էինք վրա տալիս, մեկ ավստացիները, բայց միշտ այնպես էր լինում, որ դիրքերը պահում էինք։ Պատերազմը պատերազմ, ծառավը խեղտում էր։ Մեկ-մեկ տակառով ջուր էին բերում, բայց բոլոր զիվորների  համար տակառով ջուրը հերիք չէր լինում։ Ջուր սկսեցին չբերել, և մնացինք առանց ջուր։ Մեր և ավստրացիների միջև մի ջրհոր կար։ Սակայն ոչ ոք համարձակություն չուներ, որպեսզի երևար ավստրացիների աչքին։ Հանկարծ կնկատեն շարժում և առանց մտածելու կկրակեն։
- Ախ այդ ջրհորը․․․ այդքան մոտիկ ու այդքան հեռու։
- Տղերք, կատակը մի կողմ, ո՞վ կգնա ջուր բերելու։
Մի քանիսը բացականչեցին, թե այո, եկեք փորձենք։ Մի քանիսն էլ համաձայն չէին։ Վերջի վերջո որոշեցինք վիճակահանություն անենք։ Թղթի վրա գրեցինք մեր անունները, ու զինվորներից մեկի գլխարկի մեջ լցրեցինք ու քաշեցինք։ Ես էի ընել։ Երկու տարի ազատվեցի, որ հիմա գնամ ու մեռնեմ։ Բայց չէի ուզում, որ տղանները մտածեին, թե վախենում եմ։ Երկար խոտերի կողմով ՝ չոքելով մոտենում էի ջրհորին։ Հասա ջրհորին, երկու քարին հենված հանգիստ շունչ քաշեցի։ Սակայն նոր հասկացա, որ դա չէր դժվարին մասը։ Դժվարը ջուր բերելն էր։ Հենց այդ պահին հիշեցի, որ գրպանումս թաշկինակ ունեմ։ Մի ձեռքով բարձրացրեցի ու թափ տվեցի, մինչ այդ մյուս ձեռքս ջրհորից ջուր էր լցնում տակառի մեջ։ Ավստրյացիները այս նկատելով չկրակեցին։ Լցրեցի ջուրը ու արագ վազելով հասա մեր դիրքեր։-Ոււռաա, Ուռաա,- տղերքը բացականչում էին։Այդ ջուրը շատ արագ խմեցինք։ Տղերքը ասացին, թե եկ նորից գնա ջուր բեր։Բայց փորձանքը մի անգամ է պատահում։ Այս անգամ որ գնամ կարող է կրակեն։ Բայց նորից գնացի թաշկինակս վեր թափահարելով ու ջրով հետ եկա։ Ավստրյացիները սա տեսնելով, նրանք էլ փորձեցին ջուր բերել, սպիտակ կտորը թափ տալով։ Այս տեսնելով շատ ուրախացանք։Սկսեցինք մենք էլ մեկ  երկու հոգով գնալ, իսկ հետո ամբողջ խմբով։Ջրհորի մոտ հանդիպեցինք նրանց և սկսեցինք իրար հետ ծիծաղել, ուխրախանալ և այլն։Նրանք մեզ հաց էին տալիս մենք նրանց ծխախոտ։ Այսպես լավ տրամադրությամբ հետ եկանք դիրքեր, սկսեցինք քննարկել դեպքերը։ Ու մտածում էինք, թե ինչ սրտով պետք է կռվենք նրանց դեմ։ Եվ այդ պահին հրամանն ստացանք կրակելու։

Մխիթարյան հայրերի որդեգիրը1816թ. դեկտեմբերի 1-ին մի նավակ լողում էր դեպի ծովախորշ, որը գտնվում էր Վենետիկի հարավային կողմում: Նա կղզու վրա տեսավ մի շինություն, և նրան թվաց, որ դա մի ազնվականի պալատ է: Նա կանգնեցրեց նավակը և իջավ։ Տղան հիանում էր այն տեսարանով, որը իր առջև էր բացվել: Նա կշարունակեր վայելել, եթե մի  կոշտ, հաստ և կոպիտ ձայն չխանգարեր նրան ասաց.
-Ինչ կուզես որդյակս Ջորջ Գորդոն Բայրոնը ասաց, որ կցանկանար ծանոթանալ միաբանությանը: Երիտասարդը հայոց լեզվին ծանոթանալուց անմիջապես հետո վանականին խնդրեց, որ իրեն սովորեցնի հայերենի տառերը: Եվ ահա Հարություն Ավգեյանը դարձավ նրա հայոց լեզվի ասուցիչը, և նրանք հենց առաջին հանդիպումից սիրեցին իրար: Երբ ուսուցիչը Ջորջին տեսնում էր նավակով գալուց ասում էր.
-Խենթս նորեն եկավ։Ջորջը գիտեր հայերեն տառերը և հայերենի մասին ամեն ինչ  ընդհանմենը 50 պարապմունքից հետո։ Ջորջը սկսեց ստեղծել գրքեր և հայոց լեզի բառարաններ: 1819թ. կղզում հուզիչ արարողություն էր, Ջորջը գնում էր Հունաստան, քանի որ Հունաստանում կռիվ էր: Ջորջը գնալուց առաջ գրպանից իր նկարը հանեց, հետևում գրեց, «Լորդ Բայրոն» և տվեց նրա ուսուցչին: Մինչև այսօր էլ Մխիթարյան միաբանությունում մի սենյակ կա, որտեղ պահվում է նկարը, և որտեղ Ջորջը սովորում էր հայոց լեզուն:
Սամսոն և Դալինա 

Իսրայելում Աստված մարդկանց թողնում էր ապրել բարությամբ, սակայն այնտեղի մարդիկ ընդդիմանում էին Աստծուն և գողություններ էին անում։ Աստված իմանալով նրանց չար արարքների մասին, նրանց քառասու տարով դնում է  փղշտացիների տիրապետության տակ  ։ Իսրայելում մի կին ու ամուսին էին  համեստ ապրում, հավատում էին Աստծուն և միշտ հարազատներին ու բարեկամներին օգնում, աղոթում էին ու պաս պահում, սակայն նրանք մի մեծ վիշտ ունեին՝ նրանք զավակ չունեին։ Այդ ժամանակ ասում էին անպտուղ ընտանիքը Աստծու կողմից մերժված էր։ Մի օր Աստծու հրեշտակը գալիս է նրանց տուն և ասում է, որ Տերն նրանց աղոթքներն լսել է և նրանց պարգևելուէ մի որդի, բայց այդ որդին յուրահատուկ է լինելու, այդ պատճառով նրա մազերը չպետք է կտրեն, քանի որ նրա ուժը մազերի մեջ է։ Մի տարի անց ընտանիքը զավակ է ունենում, անունը դնում է Սամսոն։ Եթե ընդհարապես երեխաները մեծանում են տարով, Սամսոնը մեծանում էր ժամ առ ժամ։ Այնպես է լինում, որ Սամսոնը սիրահարվում է մի աղջկա, ում անունը Դալիլա էր։ Դալիլան սիրում էր պճնվել, սնգույրով այտերը  պատել, իսկ Սամսոնը միամիտ էր և սիրահարվել էր նրան։ Փղշտացիների թագավորը Դալիլային հրամայում է, որ Սամսոնի գաղտնիքը նրանից իմանան։  Երբ Սամսոնը  հետ է գալիս մարտից, Դալիլան նրան , հարցնում է գաղտնիքը, իսկ խեղճ Սամսոնը հիացած նրա գեղեցկությամբ՝ զիջում է։ Գիշերը երբ Սամսոնը քնում է ,Դալիլան մկրատով կտրում է մազերը և հանձնում թագավորին։ Նրանք Սամսոնի ձեռքերը շղթայում են, աչքերը հանում և գցում բանտ։  Բայց նրանք չգիտեյին, որ Սամսոնի մազերը աճելու հետ նրա ուժնել է վերականգնվում։
Մի օր գինարբուք էր պալատում, և Սամսոնին նվաստացնելու համար նրան ստիպեցին պարել։ Հպարտ Սամսոնը մտածեց , թե ավելի լավ է մեռնել, քան այսպես ապրել։
Եվ հենվելով պատին՝  ձեռքերը դրեց աջ ու ձախ սյուններին ու կործանեց ամբողջ պալատը։ Պալատը փուլ եկավ թագավորի և հյուրերի վրա, նաև Սամսոնի վրա։ Իսկ Դալիլայի մասին ոչ մի տեղեկություն չկա, միայն կարող ենք հուսալ, որ նրա վրեժի պատիժը հասավ։

Վանդակում երգել չի լինի

Սիամի արքան ուներ յոթ դուստր: Վեցը չար էին, իսկ մյուսը գեղեցիկ և սքանչելի բնավորության տեր մարդ էր:Արքան մի սովորություն ուներ և ծննդյան օրը ոչ թե նվերներ էր ստանում, այլև նա էր նվերներ տալիս: Նա իր աղջիկներին մի գեղեցիկ թութակ է նվիրում: Աղջիկներ նրան կերակրում էին, խոսել էին սովորեցնում:Մի օր արքայադուստր Մերին գնաց և տեսավ, որ թութակ սատկել է:Մերին սկսեց լաց լինել, ոչ ոք չկարողացավ նրան հանգստացնել և հանկարծ սենյակ մտավ մի գեղեցիկ թռչնակ: Սկսեց երգել, երգն ավարտելուց հետո արքայդուստրը էլ լաց չէր լինում և մոռացել էր թութակի մասին: Թռչնակ ասաց, որ նրա թութակի նման գեղեցիկ չէ, բայց կարող է ամեն օր նրա համար երգել: Աղջիկը շատ էր ուրախացել և նրանք այդ օրվանից մտերմանում են: Արքայադուստրի քույրեր սկսում են նախանձել և մտածում են ինչ անեն, որ քրոջ երջանկություն պակասի:Գնում են Մերիի սենյակ և ասում.
-Մեր խեղճ քույրիկ, ցավում ենք թութակի համար, բայց մեք փող ենք հավաքել, որ քեզ համար գեղեցիկ, կանաչ թութակ գնենք:
- Ինչի՞ս է պետք թութակը, եթե ես ունեմ թռչնակ, որը ինձ համար ամեն օր գեղեցիկ երգեր է երգում:
-Անմտություն է խոսել սեփական թռչնակի մասին, եթե նա ամեն րոպե կարող է հեռանալ: Նրան փակիր մի վանդակում, որ ապահով լինես:
Արքայադուստր մտածեց և որոշեց բաց չթողնել նրան և փագեց ոսկյա վանդակում:Թութակի համար շատ զարմանալի էր, որ նա վանդակի մեջ է և արքայադուստրին ասաց.
-Սա ի՞նչ կատակ է:
-Կատակ չէ: Միայն այս գիշեր մնա այդ տեղ, քանի որ մայրիկիս կատուներին տեսա իմ սենյակում և դու վանդակում ավելի ապահով կլինես:
Թռչնակ  կուշտ հաց է ուտում և սկսում է երգել: Սակայն երգ կեսից նդատում է:
-Չգիտեմ, թե ինչ է կատարվում, բայց երգելու տրամադրություն չունեմ այսօր,-ասում է թռչնակ:
-Դե ուրեմն քնիր,-ասաց Մերին:
Առավոտյան աղջիկը արթնացավ թռչնակի ձայնից:
-Վեր կաց, վեր կաց, բացիր վանդակի դուռը, ես ուզում եմ թռչել:
-Հիմարիկ, ավելի լավ է նստես քո ոսկե վանդակում, քեզ ամեն օր երեք անգամ միրգ և ուտելիք են տալիս:Ես քեզ վանդակում եմ պահում, որովհետև քեզ շատ եմ սիրում:Սկսիր երգել և մոռացիր վշտերիդ մասին:
- Ինչպե՞ս մոռանամ, ես ուզում եմ թռչել, չեմ ուզում փագված մնալ այս վանդակում:
Առավոտյան աղջիկը թութակին գտավ վանդակի հատակին՝ ընկած և ճչաց:
-Արթնացիր, արթնացիր,- նրան հանեց վանդակից և շունչ քաշեց, փոքրիկ թռչնակի սիրտը դեռ բաբախում էր:
Աղջկա արցունքներ թափվեցին թռչնակի վրա, և տեսնելով, որ նա վանդակում չէ՝ ասաց.
-Ես չեմ կարող երգել, եթե չեմ թռչում,իսկ եթե չերգեմ կմահան:
-Ստացիր քո ազատությունը, ես քեզ վանդակում էի պահում, որովհետև շատ էի սիրում և ուզում էր ամբողջովին իմը լինեիր, բայց գնա և թռչիր, արա այն ինչ ուզում ես:

Արքայադուստրը չկարողացավ զսպել իր արցունքները, քանի որ դժվար էր ուրիշի երջանկություն սեփական երջանկությունից վեր դասել:

Հայոց հնագույն մայրաքաղաքները

Փոխադրություն

Կար մի բլուր, որը հարուստ էր բուսականությամբ, կաին ապառաժներ, բազալտ և շինարարության համար անհրաժեշտ քարեր: Արամայիսը դեռ վաղ ժամանակներից շատ էր անցնում այդ բլրի կողքով և մտածում էր, որ իսկական ամրոց կառուցելու վայր է:Հոր մահից հետո նա շարունակում է նրա աշխատանքը:Մի քանի տղամարդկանց հետ Արամայիսը բարձրանում է բլուրը` առանց դադար առնելու:Բլուրն ուներ հարթակներ, տեղ-տեղ ժայռեր կաին:Դա ամենաբարձր ժայռներ, որտեղից գեղեցիկ տեսարան էր բացվում: Մարդկանց բարեկեցիկ կյանք ապահովելու համար Արամայիսը Հայքի ժողովրդին որոշում է հավաքել այդ տեղ, շուրջ բոլորը ծառեր, պտղատու այգիներ տնգել և իշխել իր ցեղը:Արամայիսի հրամանով հենց հաջորդ օրը  նամակներ ուղղարկվեցին Հայք ` վարպետներ և շինարարներ բերելու համար: Հարյուրավոր մարդիկ էին աշխատում այդ շինության համար:Բոլոր վարպետները ունեին իրենց աշխատանքը:Աշխատում էր նաև Արամայիսը մտածելով, եթե բլուրը կրելու է իր անունը, ապա նրա աշխատանքը շինարարության ընդացքում պարտադիր է: Նա թողել էր իր հարստությունները և ընտանիքի հետ տեղափոխվել այդ փոշոտ վայրը: Նա հետևում էր շինարարների աշխատանքին և նրանց հետ մեկտեղ աշխատում: Այդ քաղաքը անվանվեց նրա անունով` Արմավիր, իսկ տարիներ հետո փոխվեց Հոկտեմբերյան:Հայոց առաջին քաղաքը ուներ այսպիսի պատմություն:

Երջանիկ արքայազնը 

Քաղաքից վեր պատվանդանի վրա կանգնած էր  Երջանիկ արքայազնի արձանը: Նա պատված էր ոսկով և թանկարժեք քարերով:  Մի ծիծեռնակ վեց շաբաթ առաջ  իր սիրահարված լինելու պատճառով հետ էր մնացել իր ընկերներից:  Ընկերները թռել էին Եգիպտոս:  Ծիծեռնակը ամբողջ օրը թռել էր, որ հասնի Եգիպտոս և հիմա որոշեց, որ մնա քաղաքում մի քիչ հանգստանա: Երջանիկ արքայազնի ոտտքերի տակ պարկեց և այն պահին րեբ պետք է արդեն ձեռքը դնի գլխի տակ և աչքերը փակի այդ պահին մի ջրի կաթիլ ընկավ վրան: Հետո դրան հաջորդեց երկրորդը, երրորդը, չորրորդը: Ծիծեռնակը  մտածում է, որ անգամ ամպի կտոր չկա, բայց անձրևում է: Նա վեր նայեց և տեսավ, որ  Արքայազնը, ով երբեք չէր լացել, լացում է և արցունքները թափվում են ծիծեռնակի վրա: Ծիծեռնակը հարցրեց, թե ինչու է լացում Արքայազնը, ծիծեռնակը ամբողջովին ջուր դառավ:  Արքայազնը ասաց.
-Երբ ես ողջ էի և ապրում էի պալատում, երբեք չեմ տեսել սուգը, աղքատությունը կամ տխրությունը: Իսկ հիմա երբ ասյտեղ եմ, բոլորին տեսնում եմ, ահա այնտեղ մի տնակում, ապրում են մի կին և իր որդին, որդին հիվանդ է նարինջ է ուզում, բայց մայրը միայն ջուր ունի տալու:  Մնա այս գիշեր ինձ հետ:  Ծիծեռնակ օգնիր ինձ, տար իմ վրայի թանկարժեք քարերից, հասցրա նրանց, օգնիր: 
Ծիխծեռնակը ասում է, որ չի կարող, նա պետք է իր ընկերներին հասնի, բայց համաձայnնվում է, ասում է, որ միայն այս գիշեր կմնա, կտանի թանկարժեք քարերը կհասցնի կնոջը: Ծիծեռնակը վերադարձավ, պատմեց Արքայազնին իր թռիչքի մասին: Եկավ հաջորդ օրը ծիծեռնակը պետք է թռներ Եգիպտոս: Արքայազնը դիմում է ծիծեռնակին, որ մի տղա կա ներքնահարկում նստած գրում է և մատները դողում են, մրսում է, սովն էլ մի կողմից է տանջում, Արքայազնը խնդրում է ծիծեռնակին, որ իր աչքի  քարերը տանի այդ տղային տա:  Ծիծեռնակը արդեն կապվում է Արքայազնի հետ, համաձայվում է, տանում է, հետ է գալիս: Հաջորդ օրը գալիս է այն ժամը, որ ծիծեռնակը պետք է գնա, բայց արդեն հարազատ արքայազնը խնդրում է ծիծեռնակին, որ մնա և մյուս աչքի քարը տանի տա մի աղջկա, ով ապրում է աղքատության մեջ: Ծիծեռնակը  գործը կատարելուց հետո ասում է արքայազնին, որ Արքայազնը արդեն կույր է և նա իրեն մենակ չի թողնի: Ծիծեռնակը թռնում է քաղաքի վարյով, գալիս է, երջանիկ արքայազնին պատմում է քաղաքի վիճակի մասին, պատմում է, որ որբ երեխաները շատ են, բոլորը սոված են ու մրսում են: Արքայազն ասում է, որ նա ունի շատ ոսկիներ և թանկարժեք քարեր իր վրա, խնդրում է ծիծեռնակին, որ հատ առ հատ տանի բաժանի որբերին: Ծիծեռնակը կատարում է խնդրանքը, հատ առ հատ բաժանում է որբերին: 


Շահանդուխտ

Աղվանքի իշխան Վարազդ Տրդատը մի դուստր ուներ՝ Շահանդուխտ անունով:Նրա գեղեցկությունը զարմանք էր պատճառում: Շահանդուխտի ձեռքը խնդրեցին Թորգոմյան տնից: Նա դուրս եկավ հայրենի աշխարհից և ուղևորվեց դեպի Թորգոմյանց տուն՝ իր նոր բնակարան: Երբ Շահանդուխտը իր ուղեկցող խմբով անցնում էր բարձր քարաժայռի կատարով, հանկարծակի նրանց վրա հարձակվեցին ահասարսուռ կերպարանքով զինյալներ:     Թե ինչ պատահեց հետո Շահանդուխտը պատմում է իր ձեռքով գրված նամակում, որը բարեբախտաբար պահպանվել է. «Ես՝ հանուն քրիստոսի մեղավոր աղախին Շահանդուխտս, Թորգոմյան տուն հարս էր գնում: Հասա Բաղքի սահմանը, այն քարաժայռի գլուխը, որտեղ ճանապարհն է անցնում: Ահա այստեղ հանկարծակի հանդիպեցին իսմայելացիները, որոնք կամենում էին ինձ հափշտակել: Նրանք կոտորեցին մեր հեշելագունդը: Ես ճիշտ համարեցի գայլաբարո այլազգիների ձեռքով կորչելու փոխարեն գահավիժումով մեռնել հանուն Քրիստոսի: Եվ հիշելով սուրբ Հռիփսիմեին՝ խաչակնքվեցի ու ձիուս հետ թռա քարաժայռից: Քամու ուժգին հոսանքով ու աներևույթ զորությամբ կարծես թե կառքով իջա ձորի խորխորատ և խոնարհութհամբ խորին երախագիտությունս հայտնեցի ինձ փրկողին: Այդ օրվանից անձս նվիրեցի Քրիստոսին: Ուխտեցի այլևս երբևէ այստեղից դուրս չգալ: Շինեցի մի մատուռ, որտեղ ճգնեցի և ապաշխարեցի ամբողջ կյանքիս ընթացքում: Թեև ծնողներս և Թորգոմյան իշխաները շատ թախանձեցին վերադառնալ աշխարհիկ կյանք, բայց ես անդրդվելի էի: Կանչեցի Սյունյանց երիսկոպոսին, ամբողջ ունեղվածքս տվեցի նրան՝ կեսը բաժանելու կարիքավորներին, մյուս կեսը նվիրելու սուրբ եկեղեցուն»:
     Ահա այսքանով ավարտվում է Շանդուխտի նամակը: Նա ապրում է երեսուն տարի և մեռնում:
     Տաթևի վանքի ճիշտ դեմուդեմ՝ ձորի վրա, այսօր էլ մի հսկա քարաժայռ է կախված: Ասում են՝ սա հենց այն ժայռն է, որի գլխից ձիով թռել է Շամշադուխտը:
     Ահա այսքանով ավարտվում է Շանդուխտի նամակը: Նա ապրում է երեսուն տարի և մեռնում:     Տաթևի վանքի ճիշտ դեմուդեմ՝ ձորի վրա, այսօր էլ մի հսկա քարաժայռ է կախված: Ասում են՝ սա հենց այն ժայռն է, որի գլխից ձիով թռել է Շամշադուխտը:
Ահա թե ինչու տեղաբնակները այդ ժայռաբեկորն անվանել Շամշադուխտի քար:


Զվարթնոց
Գարուն էր: Վաղարշապատում նույնիսկ շոգ էր:Մայր տաճարի դիմաց վեհարանի սենյակներից մեկում՝ սեանի շուրջ զրուցում էին երեք մարդ:Մեկը բարձրահասակ էր, կապուտաչյա. Ներսես Երրորդ կաթողիկոսն էր: Մյուսը կաթողիկոսի տեղապահն էր:Իսկ երրորդ մարդը Վրթանես շինարարն էր: -Տաճարի նախագծը ինձ դուր եկավ,- ասաց վեհափառը:Որքա՞ն ժամանակ է պետք տաճարը կառուցելու համար: -Եթե ինձ տրամադրեք բանվորներ և շինանյութ, և մենք ուղիղ տասը տարում կավարտեմ շինարարությունը: - Ես արդեն պատրաստել եմ նամակներ մեր նշանավոր մարդկանց ուղարկելու համար, և խնդրել եմ, որ օգնեն:Անհոգ եղի՛ր, գնա խաղաղությամբ և սպասի՛ր իմ կնաչին: Ներսես Երրորդը նախապես շրջել և որոշել էր տաճարի կառուցմնա տեղը: Վաղարշապատից երեք կիլոմետր հեռավորություան վրա էր գտնվում Տիր աստծուն նվիրված մեհյամը, որը տասը տարի է՝ փլվել էր: Մեկ ամիս չանցած՝ սկսեց տաճարի կառուցումը: Տաճարը ուներ երեք հարկ, հինգ մուտք և իրար մոտ պատուհաններ: Տասը տարի շարունակ մեծ շինհրապարակում աշխատում էին հարյուրավոր մարդիկ: Վերջապես տաճարի շինարարությունը ավարտվեց: Վաղարշապատ տանող ճանապարհին տեղ չկար, որովհետև բոլորը այցելում էին տաճար: Գալիս էին երգելով,նվագով, զուռնա- դհոլով և պարկապզուկով: Սկսեց տաճարի օծման արարողություը, լսվում էին պատարագի մեղեդիները, և տարածվել էր խնկի բուրմունքը: Այդպես կառուցվեց Սուրբ Գրիգոր տաճարը, որը հետագայում կոչվեց Զվարթնոց:

Հողի բույրը

Փոխադրություն

Երեք երաժիշտ թողնում են իրենց երկիրը և շրջում են աշխարհներով, որ կարողանան օրվա կերակուր վաստակեն:Նրանցից մեկը մեծ է լինում և կույր:Այն երկուսը երիտասարդ էին, բայց հայրենիքի կարոտից ծերացել էին:
 Մի օր թագավորը իմանում է երաժիշտների մասին և կանչում է իր մոտ, որպեսզի ուրախացնեն նրանց:Սակայն նրանց բոլոր երգերի մեջ տխրություն կար, բոլոր երգերը հիշեցնում էին իրենց հայրենիքի մասին:Թագավորը զայրանում է և պարտադրում լքել իր հայրենիքը,  և վերադառնալ իրենց հող` մինչ արևի դուրս գալը, այլ դեպքում կգլխատի նրանց:Երաժիշտները հեծնում են ձիերը և ճանապարհ ընկնում: Նրանք գնում էին իրենց սրտի ձայնին լսելով:Արդեն արևը դուրս էր գալիս, իսկ հայրենիքը հեռու էր:Նրանք շատ էին վախենում: Մեծ եղբայրը ասում էր, որ նրանք շատ մոտ էին և խնդրեց մի բուռ հող տան նրան: Նա հողը հոտոտում է և բարցրաձայնում, որ իրենք իրենց աշխարհում են:Պտտվում էին և տեսնում  թագավորի զինորներին, բայց նրանք մոտենալ չէին կարող, որովհետև երաժիշտները արդեն իրենց հողի վրա էին:


Հայկ և Բել

Փոխադրություն

Հայկը` գանգուռ մազերով, վառվռուն աչքերով մարդ էր:Նա քաջ դյուցազնուն էր, ով բռնացողներին դեմ էր:
 Բելը բռնակալ էր և նրան հաջողվել էր տիրանալ և շատերին ստրուկ դարձնել: Հայկը չէր ենթարկվում Բելին, այդ պատճառով իր ծառաների և ընտանիքի անդամների հետ գնաց մի լեռան ստորոտ` բլակվելու համար:Այդ լեռնահովիտը անվանեց` Հայք:Ստեղծեց նաև մի գյուղ, որը կոչեց` Հայկաշեն: Հայկը շատ հանգիստ և խաղաղ էր ապրում, իսկ Բելը ողջ գիշեր մտածում էր, թե ինչպես հաղթի Հայկին և նրա ընտանիքին:Բելը իր հավատարիմ մարդկանց ուղղարկում է Հայկի մոտ, որ ասեն <<Մեղմացրու քո հպարտ բնավորությունը և ինձ ենթարկվելով խաղաղ ապրիր` որտեղ կցանկանաս>>:Հայկը մերժում և այդ մարդկանց հետ է ուղղարկում:Բելը մեծ զորք է հավաքում և գնում` Հայկի բնակավայր:Հայկը հավաքում է բոլոր որդիներին, թոռներին, քաջերին և գնում Վանա ծովակ:Վերջապես հասնում են բարձրաբերձ լեռը:Ձախ կողմում Բելի մեծ հերոսախումբն էր, իսկ կենտրոնում ` նա:Բելը կրում էր երկաթե գլխարկ, պղնձե տախտակներ և գոտի:Նրա շուրջ բոլորը թիկնապահներ և զինորներ էին, իսկ Հայկը կանգնած էր զորքի դիմաց` անվախ ու հպարտ:Տեսնելով Հայկի հպարտությունը, ուժը ` Բելը նահանջում է:Հայկը առաջ է գնում և երեքթևյան նետը խրում Բելի թիկունքին:Բելը ընկնելով գետնին` շունչը փչում է: Առաջնորդին կորցրած զորքը փախչում է այնտեղից:Հայկը շարունակեց ապրել լեռան ստորոտում և այդ օրվանից կոչվեց` Հայք, իսկ ազգը` հայեր:

Комментариев нет:

Отправить комментарий