воскресенье, 15 октября 2017 г.

Ամփոփիչ աշխատանք Ֆիզիկա

1) Ատոմի կենտրոնում գտնվում է.                                                          էջ`54

2-րդ տարբերակ` միջուկը

2) Միջուկի շուրջը պտտվում են.

1-րդ տարբերակ` էլեկտրոնները

3) Միջուկը բաղկացած է

3-րդ տարբերակ` պրոտոններից և նյետրոններից

4) Պրոտոնները ունեն ... լիցք, իսկ նեյտրոնները ...

2-րդ տարբերակ` դրական... լիցք չունեն


5) Էլեկտրոն կորցրած կամ ստացած ատոմը կոչվում է.

3-րդ տարբերակ` իոն

6) Հելիումի ատոմը մեկ էլեկտրոն կորցնելուց հետո.

2-րդ տարբերակ` կվերածվի դրական իոնի

7) Նատրիումի ատոմի միջուկի կազմում 23 մասնիկ կա: Դրանցից 12ը նյետրոն է: Քանի պրոտոն կա միջուկում:Քանի էլէկտրոն կա ատոմում, եթե այն


Комментариев нет:

Отправить комментарий