суббота, 19 мая 2018 г.

Քիմիա

Մայիսի 14-18-ի նախագծային ուսուցման ստուգատես 2018

<<Մետաղների  քիմիական  հատկությունները>>
Փորձերի  համար  անհրաժեշտ  են   նատրիում, կալցիում, մագնեզիում, ցինկ, երկաթ, աղաթթու,
հայտանյութ  ֆենոլֆտալեին, պղնձարջասպի  լուծույթ:
Լաբորատոր  փորձ 1.  <<Հրավառություն>>՝ մագնեզիումի  ժապավենի  այրումը:Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի  հավասարումը:
Mg+O2= 2MgO


Լաբորատոր  փորձ 2.   Ակտիվ  մետաղներից  նատրիումի  կամ  կալցիումի  փոխազդեցությունը
ջրի  հետ:Համոզվելու  համար, որ  առաջացել  է  ալկալի` կաթոցիկով  2
կաթիլ  հայտանյութ  ֆենոլֆտալեին  լցրեք  առաջացած  ալակալու
լուծույթին :   Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի  հավասարումը:
 Na+H2O= NaOH+H2 |
Լաբորատոր  փորձ  3.  Միջին  ակտիվության  մետաղներից` մագնեզիումի, ցինկի, ալյումինի
փոխազդեցությունը  նոսր  ծծմբական  թթվի  կամ աղաթթվի  հետ
անջատվող  ջրածնի  այրումը: Գրեք  համապատասխան  ռեակցիաների
հավասարումները:
Պղնձի ստացումը
CuO+H--->to -> Cu+H2o

Լաբորատոր  փորձ  4.  Մետաղի  փոխազդեցությունը աղերի  ջրային  լուծույթների  հետ(բացի
ալկալիական  և  հողալկալիական  մետաղների, ինչու՞): Երկաթի(մեխի)
փոխազդեցությունը  պղնձարջասպի  լուծույթի  հետ: Ինչու՞   է  մեխը
կարմրում:  Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի  հավասարումը:                 

CuSO4+Fe->FeSO4+Cu

Комментариев нет:

Отправить комментарий