пятница, 16 марта 2018 г.

Քիմիա

Անհատական-հետազոտական աշխատանք

Թունավոր նյութերը օդում

Մթնոլորտի աղտոտումը, թունա
վոր նյութերը օդում:


Օդի աղտոտման աղբյունրեը:

Տանը, օդը աղտոտող թունավոր գազերը, թուրավոր հեղունկերը և թուավոր ծանր մետաղները:


Լաբարատոր փորձ: Օդի բաղադրությունըՄոմի արյումըCnHm+O2-nCO2+m/2H2O+Q

Արյումը ջերմությամբ և լույսի ուղղեկցությամբ ընդացող քիմիական ռեակցիա է:

Մոմը հանգեց որովհետև թթվածինը ավարտվեց:

X(O2)=21%X(N2)=78%1%=ազնիվ գազերըHe, Ne, Ar, Kr, Xe. Rn0,03% CO2

Комментариев нет:

Отправить комментарий