пятница, 13 октября 2017 г.

Քիմիական բանաձև:Նյութի որակական, քանակական բաղադրությունը


Քիմիական բանաձև:Նյութի որակական, քանակական բաղադրությունը

Քիմիական  բանաձևը նյութի բաղադրության պայմանական գրառումն է, քիմիական տարերի նշանների և եթե անհրաժեշտ է ինդեքսների (դասիչների) օգնությամբ:

Նյութերը ունեն որակական և քանակական բաղադրություն:

Որակական

Նյութի որակական բաղադրությունը ցույց է տալիս, թե ինչպիսի ատոմներից է կազմված:

Օրինակ` H2O-ն կազմված է ջրածին և թթվածին քիմիական ատոմներից:Քանակական

Նյութի քանակական բաղադրությունը ցույց է տալիս

ա)ատոմների թիվը մոլեկուլում

բ)ատոմների զանգվածային հարաբերությունը բարդ նյութում

գ)տարերի զանգվածային բաժինները բարդ նյութում

դ)բարդ նյութում տարերի ատոմների մոլային բաժինը

Տանը որոշել  CO2,Fe2O3,HNO3,NaOH, Na3PO4   նյութերի քանակական բաղադրությունըCO2

ա)N(C) 1հատ ատոմ

N(O) 2հատ ատոմ

բ)m(C):m(O)=12:32=3:8
գ)ω(C)=?% =12/44=3/11=0,2727(27,27%)
ω(O)=?%=16/44=4/11=0,3334(33,34%)
դ)æ(C)=1/1+2=⅓=0,3333(33,33%)
æ(O)=2/1+2=⅔=0,6667(66,67%)
Fe2O3

ա)N(Fe) 2հատ ատոմ

N(O) 3հատ ատոմ

բ)m(Fe):m(O)=112:48=7:3
գ)ω(Fe)=?% =56/160=7/20=0,3334(33,34%)
ω(O)=?%=48/160=3/10=0,3333(33,33%)
դ)æ(Fe)=2/2+3=⅖ =0,4444(44,44%)
æ(O)=3/2+3=⅖ =0,6666(66,66%)HNO3

ա)N(H) 1հատ ատոմ

N(N) 1հատ ատոմ

N(O) 3հատ ատոմ
բ)m(H):m(N):m(O)=1:14:48
գ)ω(H)=?% =1/63=0,0111(01,11%)
ω(N)=?%=14/63=0,2223(22,23%)
ω(O)=?%=48/63=0,7778(77,78%)
դ)æ(H)=1/1+1+3=¼=0,2223(22,23%)
æ(N)=1/1+1+3=¼ =0,2223(22,23%)
æ(O)=3/1+1+3=¾ =0,7778(77,78%)NaOH

ա)N(Na) 1հատ ատոմ

N(O) 1հատ ատոմ

N(H) 1հատ ատոմ
բ)m(Na):m(O):m(H)=23:16:1
գ)ω(Na)=?% =23/40=0,5556(55,56%)
ω(O)=?%=16/40=0,4444(44,44%)
ω(H)=?%=1/40=0,0223(2,23%)
դ)æ(Na)=1/1+1+1=⅓=0,3334(33,34%)
æ(O)=1/1+1+1=⅓=0,3334(33,34%)
æ(H)=1/1+1+1=⅓ =0,3334(33,34%)

NaPO4

ա)N(Na) 1հատ ատոմ
N(P) 1հատ ատոմ
N(O) 4հատ ատոմ
բ)m(Na):m(P):m(O)=23:31:64
գ)ω(Na)=?% =23/118=0,1122(11,22%)
ω(O)=?%=31/118=0,2233(22,33%)
ω(H)=?%=64/118=0,5556(55,56%)
դ)æ(Na)=1/1+1+4=⅙ =0,1122(11,22%)
æ(O)=1/1+1+4=⅙ =0,1122(11,22%)
æ(H)=4/1+1+6=4/6=0,6667(66,67%)

Комментариев нет:

Отправить комментарий